Invoering reclamebelasting even in de ijskast

Foto: Pixabay License

De invoering van reclamebelasting voor Dongense ondernemers is even in de ijskast gezet. Aanstaande donderdag zou de gemeenteraad definitief een klap moeten geven op de invoering van reclamebelasting. Maar door de coronacrisis is dat nu even ‘op pauze ’ gezet.

‘De gemeenteraad heeft in overleg met het college besloten om het raadsvoorstel Reclamebelasting van de agenda te halen. Als gevolg van de coronacrisis hebben ondernemers het zwaar. Het is nu niet het juiste moment om een besluit te nemen over een voorstel met financiële verplichtingen voor ondernemers. Met Dongen Promotion is contact geweest. De winkeliersvereniging heeft begrip voor het uitstel’, zo meldt de gemeenteraad op zijn Facebookpagina.

Door: Bernadette Klerx

Centrummanagement
Winkeliersvereniging Dongen Promotion had de gemeenteraad verzocht om invoering van reclamebelasting. Met de opbrengst daarvan kan de winkeliersvereniging een centrummanager aanstellen die het ondernemersklimaat en de leefbaarheid in het centrum een flinke ‘boost’ moet gaan geven. Want de nood is hoog. Het centrum vecht tegen leegloop en heeft moeite om een aantrekkelijk en economisch gezond winkelaanbod in stand te houden. Met de aanstelling van een centrummmanager kan het tij gekeerd worden, is de gedachte. Een centrummanager gaat er zich voor inzetten dat ondernemers in het centrum meer gezamenlijk optrekken en dat er meer activiteiten en evenementen van de grond komen.

Verplichte bijdrage
Reclamebelasting is een verplichte bijdrage voor ondernemers binnen het centrumgebied. En dat heeft voordelen volgens Dongen Promotion. Want een verplichte heffing zorgt voor continuïteit en collectiviteit. Alle ondernemers die profijt hebben van de activiteiten betalen mee, zodat er ook geen sprake is van zogenaamde ‘meelifters’. Op dit moment kunnen Dongense ondernemers lid worden van Dongen Promotion maar dat is niet verplicht.

In de vergadering van februari was de reclamebelasting al onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Donderdag zou de raad er een definitief besluit over moeten nemen. Maar dit is nu dus even ‘on hold’ gezet. .

Reacties