Stichting Lezen en Schrijven bundelt corona-informatie in begrijpelijke taal

Foto: Facebook.com/lezenenschrijven

De overheid, organisaties en media verspreiden veel informatie over het coronavirus. Er zijn echter 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben zij vaak ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone.

Voor deze laaggeletterden is de informatie over het coronavirus veel en moeilijk. Wij vinden het van levensbelang dat iedereen in Nederland deze informatie begrijpt. Daarom bundelen we begrijpelijke informatie voor laaggeletterden op onze website. Op lezenenschrijven.nl/corona staan links naar posters, flyers en video-animaties. Iedereen kan de materialen downloaden en gebruiken. Ook zetten we ons ervoor in dat laaggeletterden tijdens de coronacrisis kunnen blijven leren. Op onze site staat daarom ook een overzicht van lesmateriaal en tips voor het (online) begeleiden van laaggeletterde cursisten.

Overzicht
Veel mensen hebben vragen over de maatregelen die nodig zijn vanwege het coronavirus. Ook zijn veel overheden, bedrijven, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties op zoek naar informatiemiddelen voor hun burgers, klanten en medewerkers. Op onze website lezenenschrijven.nl/corona geven we een overzicht van informatie in begrijpelijke taal. Zoals de video-animaties: ‘Wat te doen bij coronavirus?’ en ‘Wat is 1,5 meter?’ Ook geeft de website een overzicht van informatie aan laaggeletterden door andere organisaties. Bijvoorbeeld de gezondheidsadviezen van expertisecentrum Pharos in begrijpelijke taal. En hun woordenlijst met uitleg van moeilijke woorden rondom het coronavirus. Ook uitleghulp Steffie legt informatie op een eenvoudige manier uit. De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. Daarom vullen we deze website regelmatig aan.

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven:
“Via allerlei kanten krijgt het Nederlandse publiek berichten over het coronavirus. Van de overheid, van ziekenhuizen, in winkels, van werkgevers, enzovoorts. Zo’n 2,5 miljoen mensen zijn laaggeletterd. Het voorkomen en verminderen van het coronavirus lukt alleen als íedereen de informatie en de te nemen maatregelen begrijpt. Daarom zetten we informatie in begrijpelijke taal op één plek: lezenenschrijven.nl/corona. Iedereen kan deze materialen doorsturen, kopiëren en gebruiken.”

Lesmateriaal
Op lezenenschrijven.nl verzamelen we ook lesmateriaal en tips voor het (online) begeleiden van cursisten. Dit is voor vrijwilligers en docenten, die laaggeletterden begeleiden. Voor cursisten is het voortzetten van de lessen essentieel. Zo blijven ze doorleren en is er minder kans dat ze stoppen. Ook is het contact met hun begeleider en medecursisten belangrijk. Veel laaggeletterden vinden leren lastig en missen digitale vaardigheden om goed om te gaan met online lesprogramma’s. We zorgen daarom dat vrijwilligers en docenten via licenties toegang hebben tot online lesmateriaal via Oefenen.nl. Zodat zij hun lessen en contact met cursisten online en telefonisch kunnen voortzetten.

 

Reacties