Buurt wint kort geding: huisvesting arbeidsmigranten Glorieux opgeschort

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

In broederhuis Glorieux mogen voorlopig nog even geen arbeidsmigranten gehuisvest worden. Eerst moeten alle bezwaarschriften behandeld en afgewerkt worden en de eventele beroepsprodecure (bij het kantongerecht) die daarop kan volgen, afgewacht worden.

Dat betekent dat de vergunning, die de gemeente onlangs afgaf, voorlopig wordt opgeschort. Dat heeft de rechter bepaald. Vandaag ontving Germaine Portier, een van de buurtvertegenwoordigers, de uitspraak van de voorzieningenrechter in het kort geding dat zij namens de buurt aangespannen had bij de rechtbank.

Door: Bernadette Klerx

Portier is geweldig blij met de uitspraak. “Ik heb zojuist geweldig nieuws ontvangen’, zo laat zij de buurt in een e-mailbericht weten. ‘Dit is een mooi moment in de moeilijke tijd die we nu met z’n allen hebben met corona en alle maatregelen. Dit is een opsteker voor ons allen. Dat we als buurtbewoners onze stem hebben laten horen en dat we door onze krachten te bundelen dit samen hebben bereikt.’

Slepend dossier
De huisvesting van arbeidsmigranten in Glorieux is een slepend hoofdpijndossier, waarin omwonenden enerzijds en gemeente, eigenaar Leystromen en huurder Bouwvast Beheer anderzijds lijnrecht tegenover elkaar staan.  Omwonenden zijn het zat dat Glorieux weer voor een periode van 10 jaar een tijdelijke bestemming krijgt. ‘De bewoners willen een definitieve invulling van het pand en hebben daar in het verleden ook al ideeën en zelfs uitgewerkte plannen voor aangedragen. Vorig jaar overhandigden ze toenmalig wethouder Bea van Beers al een petitie met meer dan 500 handtekeningen om hun bezwaren tegen weer een tijdelijke oplossing kracht bij te zetten.

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Aan de andere kant staat de gemeente, die zich in moet spannen om mogelikheden aan te bieden vor de huisvesting van arbeidsmigranten. Hier zijn in regionaal verband afspraken over gemaakt. Leystromen heeft een probleem, want zij zit al jaren met het leegstaande gebouw in de maag, omdat ze het niet konden verkopen.
De belangen lopen dus nogal uiteen.

Teleurstelling
Naast het bezwaar tegen een tijdelijke oplossing, vreest een deel van de omwonenden ook overlast en ziet zij een grote concentratie van mensen in zo’n dichtbevolkt gebied niet zitten. Bovendien zijn ze zeer teleurgesteld in de houding van de gemeente. Ze voelen zich niet gehoord.  Ook al denkt de nieuwe verantwoordelijk wethouder Eline van Boxtel daar anders over. In de laatste raadsvergadering waarin het onderwerp weer eens ter sprake kwam, liet ze weten dat er volgens haar wel degelijk geluisterd was naar de bewoners en dat hun zorgen en bezwaren ook meegenomen zijn in de vergunning; dit in de vorm van een hele reeks voorwaarden en eisen met betrekking tot onder meer parkeren, instroom en huisregels.

De gemeente verleende de vergunning dan ook begin februari, tot grote frustratie van een groep omwonenden. Dat betekende dat er al meteen migranten gehuisvest mochten worden nadat eerst nog wat bouwkundige aanpassingen aan het gebouw waren doorgevoerd.  De buurt stapte daarop naar de rechter. Met positief resultaat dus, want de rechter heeft nu op de pauzeknop gedrukt. Volgens Germaine Portier was ‘de aantasting van het woon- en leefklimaat’ het punt dat de doorslag heeft gegeven bij de rechter.

 

Reacties