VVD vraagt aandacht voor kruispunt Kanaaldijk Noord – Vierbundersweg

Foto: Google Streetview

De toename van het verkeer op de Vierbundersweg zal niet zo heel groot zijn, als straks de nieuwe N629 klaar is. Verkeersmodellen laten dat zien. Dat antwoordt het College op vragen van de VVD-raadsfractie. De nieuwe N629 (Heistraat) wordt straks vanaf de Provincialeweg Oosteind met een brug over het kanaal aangesloten op de Steenstraat. Op dit moment wordt al volop gewerkt aan de aansluiting van de N629 op de A27.

Door: Bernadette Klerx

‘Gevaarlijk en onoverzichtelijk’
De VVD is bang dat het met de komst van de nieuwe N629 veel drukker zal worden op de Vierbundersweg en vraagt in dat verband vooral aandacht voor het kruispunt Kanaaldijk Noord-Vierbundersweg, ‘Dat kruispunt is nu al onoverzichtelijk en gevaarlijk. Zijn er plannen om deze kruising minder gevaarlijk te maken zodat ook de doorstroom van het verkeer bevorderd zal worden’, zo vraagt de fractie in het ‘vragenhalfuurtje’ van de gemeenteraad, dat vanwege de coronacrisis schriftelijk is afgehandeld.  Maar het College deelt de bezorgdheid van de VVD niet, omdat het met de extra verkeersdrukte wel mee zal vallen, zo wijzen rekenmodellen uit.

Verbetering verkeersveiligheid
Wel weet ze te melden dat de gemeente Tilburg een projectleider heeft aangewezen om de algehele verkeersveiligheid te verbeteren op en langs de N632 ( het traject Vierbundersweg- Eindsestraat-oude Dongenseweg). In het tweede kwartaal van 2020 laat de gemeente Tilburg op dit tracé verkeersmetingen uitvoeren. Die moeten duidelijk maken welke maatregelen nodig of wenselijk zijn om dit tracé veiliger te maken.  ‘De kruising Kanaaldijk Noord-Vierbundersweg maakt onderdeel uit van dit onderzoek. Dongen is hierbij betrokken en wij kunnen aan de hand van dit onderzoek beoordelen welke verkeersmaatregelen deze plek veiliger kunnen maken in samenhang met mogelijke andere maatregelen op het traject N632’, zo laat het College weten.

 

Reacties