Gemeente schiet zelfstandigen te hulp

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De gemeente Dongen gaat alles op alles zetten om de nieuwe tijdelijke regelingen ter ondersteuning van ondernemers en ZZP’ers zo snel en soepel mogelijk uit te voeren. Het gaat dan in eerste instantie vooral om de financiële ondersteuning van kleine zelfstandigen en zzp’ers.

De gemeente sluit daarbij aan bij de regelingen die afgelopen week door het kabinet zijn aangekondigd en die op dit moment landelijk verder wordt uitgewerkt . Deze week kondigde het kabinet een fors pakket maatregelen aan om ondernemers door deze moeilijke tijd heen te slepen.
Op de website en (social) mediakanalen van de gemeente kunnen ondernemers informatie vinden over de actuele regelingen en de wijze van uitvoering.

Door: Bernadette Klerx

Dit antwoordt het College op vragen van D66. De partij vroeg speciale aandacht voor de hulp aan kleine zelfstandigen, want deze groep heeft het volgens D66 extreem moeilijk.

D66: zzp’ers zijn extra kwetsbaar
‘Nederland wordt getroffen door de coronacrisis. Het is op de eerste plaats een probleem voor de volksgezondheid, maar het heeft inmiddels verstrekkende gevolgen voor alle aspecten van de samenleving. De economische gevolgen worden snel zichtbaar en merkbaar voor zowel werkgevers als werknemers. In Nederland en ook in de gemeente Dongen zijn er veel zelfstandigen, waaronder veel zzp’ers. Het flexibele werk maakt hen extra kwetsbaar voor onvoorziene tegenslagen, ook omdat zij in een veel mindere mate dan anderen gebruik kunnen maken van sociale ‘vangnetten’. De coronacrisis treft hen vaak hard’, zo vindt D66.  Als deze groep een beroep moet gaan doen op de bijstand, duurt dat veel te lang, vindt de partij. ‘De verwerking van zo’n aanvraag duurt over het algemeen 13 weken. Dit is erg lang als zelfstandigen door de crisis plotseling en onvoorzien hun inkomen verliezen en daardoor in acute financiële nood komen’.

Tijdelijke regeling: snel uitvoerbaar
Maar volgens de gemeente hoeft D66 daar niet bang voor te zijn. De nieuwe tijdelijke regeling, die deze week afgekondigd werd, is gebaseerd op de bijstand maar is vooral gemakkelijk en sneller uit te voeren. De verwerking van de aanvraag kan teruggebracht worden naar 4 weken. Er wordt dan voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt en deze ondersteuning hoeft de zelfstandige later ook niet meer terug te betalen.

De snellere afhandeling is mogelijk omdat er geen toets op levensvatbaarheid toegepast wordt en ook geen vermogens- of partnertoets, terwijl dat bij de ‘gewone’ bijstandsregeling wel het geval is. Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Bovendien wordt bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en zal er een lager rentepercentage worden gehanteerd dan in de huidige Bijstandsregeling.

Reacties