Rookverbod in de maak voor buitenterreinen gemeentelijke gebouwen

Foto: Pixabay License / Klimkin

Rondom buitenterreinen van gemeentelijke gebouwen komt een rookverbod. In en rondom onbeheerde speeltuinen worden mensen met borden ervoor gewaarschuwd dat ze zich in een rookvrije zone bevinden. Daarnaast zal de gemeente bij maatschappelijke instellingen aandacht vragen voor de invoering van een algeheel rookverbod op de terreinen die zij gebruiken.

Het rookverbod wordt als eerste ingesteld bij het gemeentehuis, de Entree en de milieustraat de Coolhof. Na zes maanden wordt er geëvalueerd en als die evaluatie positief uitvalt, volgen de Cammeleur, de Vennen en De Salamander. Voordat het rookverbod van kracht wordt, wordt eerst een zorgvuldig en uitgebreid stappenplan doorlopen.

Door: Bernadette Klerx

Motie gemeenteraad
Dat is het resultaat van een onderzoek dat de gemeente heeft ingesteld naar de haalbaarheid van een rookverbod rondom gemeentelijke gebouwen. De gemeenteraad had daarvoor vorig jaar juni unaniem een motie aangenomen. Daarin gaf ze het College opdracht om stappen te gaan ondernemen voor een rookverbod op gemeentelijke terreinen en een onderzoek te starten naar de de mogelijkheden van een algeheel rookverbod in en rondom speeltuinen, want ‘roken én meeroken zijn aantoonbaar slecht voor de gezondheid maar vooral roken in een omgeving met kinderen is niet wenselijk,’ vond de raad. Daarnaast gaf de raad het College de opdracht om met alle maatschappelijke partners, verenigingen en stichtingen in gesprek te gaan over het instellen van een rookverbod op terreinen die hun eigendom zijn of die zij gebruiken.

Stappenplan
En die opdracht heeft het College nu uitgevoerd. In de afgelopen periode heeft ze de mogelijkheden voor een rookverbod onderzocht met als uitgangspunt dat een rookverbod niet mag leiden tot ‘overlast’ voor de directe omgeving Daarnaast heeft ze advies ingewonnen bij andere gemeentes die al een rookverbod hebben. En dat heeft geleid tot een uitgebreid ‘stappenplan’. Eerst wordt bepaald of bijvoorbeeld e-sigaretten ook onder de definitie ‘roken’vallen. Dan wordt gekeken of er eventuele bijzonderheden of knelpunten zijn bij de gebouwen, waarvoor het rookverbod gaat gelden.
Vervolgens wordt de rookvrije zone in overleg met de beheerders van de gebouwen bepaald en ook de ondernemingsraad wordt erbij betrokken. De vaste gebruikers, bezoekers en omwonenden van de gebouwen worden op de hoogte gebracht van de plannen om een rookvrije zone in te stellen. Die zones worden duidelijk aangeven met bordjes. Wie toch wil roken, moet maar even een wandelingetje gaan maken. BOA’s en mede-gebruikers van de gebouwen zullen gevraagd worden om rokers die zich niet aan de rookvrije zone houden, aan te spreken op hun gedrag.

Speeltuinen: borden wijzen op rookvrije zone
Bij het onderzoek naar een rookverbod bij onbeheerde speeltuinen is vooral gekeken naar de juridische haalbaarheid; een rookverbod zou in de APV( Algemeen Plaatselijke Verordening) opgenomen moeten worden om ook te kunnen handhaven. En voor handhaving is niet genoeg mankracht beschikbaar en bovendien hebben andere zaken een grotere prioriteit. Daarom kiest de gemeente niet voor opname in de APV, maar probeert ze mensen bewust te maken van de onwenselijkheid van roken bij speeltuinen. ‘ In en rondom speeltuinen plaatsen we borden die bezoekers erop wijzen dat ze zich in een rookvrije zone bevinden. De borden hebben een signaalfunctie: bezoekers worden gewezen op de schadelijke effecten van roken in een kinderrijke omgeving’, zo laat het College in een informatiebrief aan de gemeenteraad weten.

In de komende maanden komt meer informatie over de planning van de invoering van het rookverbod.

Reacties