Raadsvergadering Dongen uitgesteld tot 9 april

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De gemeenteraad van Dongen vergadert de komende weken niet. De eerstvolgende vergadering heeft plaats op 9 april. Dit besluit heeft burgemeester Marina Starmans in overleg met de fractievoorzitters genomen. Daarmee volgt de gemeenteraad de landelijke maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Op 9 april is er om 20.00 uur eerst een besluitvormende raadsvergadering. De vergadering heeft plaats om de besluitvorming over enkele raadsvoorstellen doorgang te laten vinden. Op de agenda staan enkele voorstellen die al als hamerstuk voor de geannuleerde besluitvormende vergadering van 12 maart geagendeerd stonden. Ook bevat de agenda het bespreekstuk van de reclamebelasting en een aantal voorstellen die op 2 april zouden worden behandeld, waaronder het raadsvoorstel Bestemmingsplan Heuvelstraat 1. De volledige agenda vindt u op https://dongen.notubiz.nl/.

Meerderheid raad
De vergadering van 9 april is in principe toegankelijk voor publiek. Mochten de landelijke maatregelen in verband met het coronavirus nog van kracht zijn, dan vergaderen alleen de burgemeester, de griffier en een meerderheid van de raad (11 raadsleden verdeeld over coalitie- en oppositiepartijen). Voor het nemen van besluiten moet de raad namelijk altijd fysiek bij elkaar komen. De vergadering is achteraf voor iedereen terug te luisteren via https://dongen.notubiz.nl/.

Opiniƫrende vergadering
Indien de omstandigheden het toelaten, volgt na de besluitvormende vergadering de opiniƫrende vergadering op 9 april. Daarover volgt later meer informatie.

Vragenhalfuurtje 19 maart schriftelijk
Het vragenhalfuurtje van donderdag 19 maart wordt schriftelijk afgehandeld. De antwoorden op de vragen worden vrijdagochtend 20 maart naar de raad en de media verstuurd en op https://dongen.notubiz.nl geplaatst.

Reacties