Wethouder over Glorieux: ‘ We hebben wel geluisterd naar de bewoners’

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Wethouder Eline van Boxtel is niet van plan om de raadsinformatiebrief over de huisvesting van arbeidsmigranten in Glorieux aan te passen. Dit tot grote frustratie en verontwaardiging van een groep omwonenden.

Hun grootste ergernis is dat in de informatiebrief vermeld staat dat inwonerparticipatie heeft plaatsgevonden. Maar daar is volgens de omwonenden totaal geen sprake van geweest. ‘Participatie betekent dat je in overleg gaat en dat je dan samen tot een oplossing komt. Dat is nooit gebeurd. Er is ons alleen van alles meegedeeld, het was altijd eenrichtingsverkeer. Wij hebben altijd gezegd dat we tegen weer een tijdelijke invulling zijn’, zo maakte buurtvertegenwoordigster Germaine Portier de raad nog eens duidelijk.

Door: Bernadette Klerx

Altijd in gesprek geweest
Maar daar dacht wethouder Van Boxtel toch heel anders over. ‘We hebben wel degelijk geluisterd naar de bewoners en hun zorgen en bezwaren ook meegenomen in de vergunning, in de vorm van voorwaarden met betrekking tot bijvoorbeeld het parkeren en de gefaseerde instroom. Dat vind ik participatie. Ik kan me hun teleurstelling wel voorstellen, maar we zijn altijd in gesprek geweest met de bewoners. De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel momenten geweest met bijeenkomsten en gesprekken.’

Niet altijd je zin krijgen
PvdA-fractievoorzitter Martin Montens viel de wethouder bij. ‘Inwonerparticipatie betekent niet dat je altijd je zin kunt krijgen; het betekent dat je gehoord wordt en dat is hier gebeurd. Er is behoorlijk goed geluisterd naar de omwonenden. Alle bezwaren zijn meegenomen in extra voorwaarden in de vergunning. En er is een toezegging gedaan om te starten met een definitieve invulling. We moeten ook niet vergeten dat we geen eigenaar zijn van het gebouw. We kunnen hier in feite niets aan doen’ .

CDA: niets gebeurd met voorstellen bewoners
CDA-raadslid André Vonk kon zich de frustratie van de omwonenden goed voorstellen. ‘Toen ik de raadsinformatiebrief las, vroeg ik me al meteen of dit wel klopte.Want inwonerparticipatie is dat je met elkaar in gesprek gaat en samen de juiste beslissingen neemt over de toekomst van in dit geval Broederhuis Glorieux. Omwonenden hebben jaren geleden al plannen ingediend voor een definitieve invulling, maar daar is niks mee gebeurd. Ik vraag me af of je dan wel goed naar je inwoners luistert’, aldus Vonk.

Foto: Jan Stads/ Pix4Profs

Andere geluiden
Wethouder Van Boxtel bracht daar nog tegen in, dat er ook veel andere geluiden uit de buurt te horen waren.’Van de beheerder van Glorieux horen we dat er spontaan mensen uit de buurt binnen komen lopen om een kop koffie te drinken en van Leystromen horen we dat er steeds meer initiatieven uit de buurt komen om samen met de migranten iets te doen, zoals koken of kaarten.

En ik wil nog even zeggen dat de huisvesting van migranten in Glorieux nooit een initiatief van de gemeente is geweest, want het is niet ons gebouw. Het is van Leystromen en wij kunnen alleen een vergunningaanvraag beoordelen. Die voldoet aan alle eisen en voorwaarden en dan moeten wij die vergunning verlenen.

Eerste bezwaren zijn binnen
De wethouder wist nog te melden dat de eerste bezwaren inmiddels bij de gemeente binnen zijn en dat er in de eerste week van maart nog verbouwwerkzaamheden plaats gaan vinden. Daarnaast hebben omwonenden bij de voorzieningenrechter een procedure aangespannen om de vergunning op te schorten. Wanneer deze rechtszaak dient is nog niet bekend

Reacties