Raad voor reclamebelasting, maar wel aandacht voor grip op besteding geld

Foto: Pixabay License

Reclamebelasting voor ondernemers in het centrum is prima, maar we moeten wel zorgen dat we als gemeente de regie blijven houden over de besteding van het geld. Dat is in het kort de dringende boodschap die de gemeenteraad gisteren aan wethouder Eline van Boxtel meegaf.

Ook zette een aantal raadsfracties vraagtekens bij de vaststelling van de gebiedsgrenzen, waarbinnen de ondernemers belasting moeten betalen. Op 12 maart neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de invoering van reclamebelasting.

Door: Bernadette Klerx

Ondernemers: de nood is hoog
Als het aan een grote meerderheid van de ondernemers ligt, gebeurt dat liever nog gisteren dan vandaag. Dat bleek althans uit de hartstochtelijke betogen van drie insprekers. Want de nood is hoog, heel hoog. Het centrum vecht tegen leegloop en heeft moeite om een aantrekkelijk en economisch gezond winkelaanbod in stand te houden. Met reclamebelasting kan het tij gekeerd worden, zo denken de ondernemers. Want met de opbrengst van de belasting wil Dongen Promotion een centrummanager aanstellen die het ondernemersklimaat en de leefbaarheid in het centrum een flinke ‘boost’ gaat geven.

Het is reclamebelasting of niks meer
‘Als we nu niet samen gaan optrekken, gaan veel ondernemers het moeilijk krijgen’, zo liet Geert Trommelen, de voorzitter van Dongen Promotion, de gemeenteraad weten. ‘En dat zou zonde zijn net nu het Looiersplein en het parkgebied zo mooi opgeknapt zijn.’ Jack van den Nieuwenhuizen was nog stelliger: ‘Het is reclamebelasting of niks meer.’ En onderneemster Monique Blom vreesde dat Dongen Promotion ten dode is opgescheven als er geen centrummanager komt.

Wim Aussems, die Dongen Promotion de afgelopen tijd bijgestaan heeft in het proces naar centrummanagement onderstreepte de noodkreet van de ondernemers nog eens. ‘Het centrum van Dongen ziet er echt goed uit; voor een dorp van deze omvang is er een groot aanbod van winkels, maar tegelijkertijd is het ook kwetsbaar. Als we niks doen zal het bestand van winkels en horeca afnemen. De bijdrage die gevraagd wordt voor de belasting is ook nog niet eens zo extreem hoog, vergeleken met andere dorpen’.

Ouderenpartij: vraagtekens bij kwaliteit enquête
Maar voor sommige raadsfracties was invoering van de reclamebelasting nog geen gelopen race. Marius van der Heijden van de Ouderenpartij zette vraagtekens bij de kwaliteit van de enquête die Dongen Promotion onder ondernemers heeft gehouden over al dan niet invoeren van reclamebelasting. ‘Er wordt met cijfers gegoocheld’, zo concludeerde Van der Heijden. ‘Wij hebben zelf ook een enquête gehouden en daaruit bleek dat toch wel wat ondernemers zich onder druk gezet voelden. Op de avond waarop gestemd kon worden waren 32 ondernemers aanwezig. Dan vind ik de conclusie dat er een groot draagvlak is wel erg voorbarig’, aldus de voorman van de Ouderenpartij .

CDA: gemeente moet regie blijven houden
CDA-fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam maakte zich vooral zorgen over de regie van de gemeente. De gemeente int de belasting, maar die wordt meteen doorgesluisd naar Dongen Promotion. ‘Het is heel bijzonder dat wij als gemeente belasting gaan innen en dat Dongen Promotion vervolgens zeggenschap krijgt over de besteding van dat geld. Wij willen de toezegging dat wij als raad de regie blijven houden op de besteding van het geld, want die verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente en niet bij een andere partij. Wij zien dit als een pilot en willen graag na één jaar evalueren en niet pas na drie jaar. Want het geld moet wel wat opleveren voor het doel waarvoor het bestemd is.

D66: gebiedsgrenzen nog eens goed bekijken
Zij kreeg onmiddellijk steun van D66-raadslid Joeri de Jong, die zich ook sterk maakte voor een evaluatie na één jaar. De Jong had daarnaast wat problemen met de indeling van de gebieden. Het centrum is ingedeeld in gebied A (de centrumstraten) en gebied B (de aanloopstraten naar het centrum). De ondernemers in gebied A betalen 25% meer belasting dan in gebied B. De Jong wilde graag een goede onderbouwing van deze keuze.’ Wij vinden bovendien dat indeling van belastingplichtige gebieden een taak van de gemeente is en niet van de ondernemers.’

Grip op besteding geld is gewaarborgd
Volgens wethouder Eline van Boxtel zat het wel goed met de grip van de gemeente op de besteding van het geld. Dongen Promotion moet ieder jaar flink wat stukken aanleveren, zoals een financieel verslag, een activiteitenverslag , een begroting en een accountantsverkaring en er is ook nog een convenant.’ De wethouder beloofde dat die stukken elk jaar aan de raad toegestuurd worden. Dan kunt u daar ook nog iets over zeggen. Na drie jaar gaan we uitgebreid evalueren, want dit systeem moet nu eenmaal even tijd krijgen om goed uitgerold te worden.’ De gebiedsgrenzen zijn volgens de wethouder in goed overleg vastgesteld.

PvdA: en nu aan de slag
Voor de VVD en PvdA waren de antwoorden van de wethouder voldoende.  ‘De reclamebelasting is in andere gemeenten al een succes geweest’zei Pieter Brooijmans.  En ook Martin Montens van de PvdA zag geen beren op de weg. ‘Dit is nu echt een goed voorstel van ondernemers voor ondernemers. Ik zou zeggen: aan de slag en wel zo snel mogelijk’.

Reacties