Dongense campagne ‘Energie besparen doe je zo!’

Foto: Pixabay License

Dongen krijgt subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor duurzame maatregelen in de gemeente. Met het geld is de voorlichtingscampagne ‘Energie besparen doe je zo!’ ontwikkeld. Voor eigenaren van koopwoningen zijn er de komende maanden in alle wijken en dorpskernen informatieavonden. De eerste is voor de wijk Oud Dongen op maandag 2 maart om 20.00 uur in De Cammeleur. Huiseigenaren zijn hiervoor uitgenodigd.

De bijeenkomsten zijn vooral praktisch van aard. Aan de hand van voorbeelden uit de buurt horen bewoners welke maatregelen er zoal bestaan om energie te besparen. De coaches van Energie Dongen houden een ‘speeddate’ met bezoekers. Ook kunnen bewoners een afspraak maken voor een uitgebreid bezoek aan huis. De campagne richt zich op inwoners met een eigen woning. Het duurzaam maken van huurwoningen is de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Woningcorporatie Casade is daar al mee bezig.

Regeling Reductie Energieverbruik
Het geld voor de campagne komt uit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Dit is een stimuleringssubsidie van de rijksoverheid om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Gemeenten kunnen projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.

Organisatie campagne
In de campagne ‘Energie besparen doe je zo’ werken gemeente Dongen, energieco√∂peratie Energie Dongen, Samen Duurzaam en lokale bouw- en installatiebedrijven samen. Zij hebben zich verenigd in het Lokaal Energie Akkoord Dongen (LEAD). Nieuw aangesloten bij deze samenwerking is HOOM. Dit is de landelijke co√∂peratie voor lokale energiebesparing.

Reacties