Ondernemers gaan reclamebelasting betalen voor versterking centrum

Foto: Pixabay License

Ondernemers in het centrum gaan reclamebelasting betalen. Dit op verzoek van Dongen Promotion. De gemeente gaat de belasting via de Belastingsamenwerking West-Brabant innen en de netto opbrengst wordt rechtstreeks doorgesluisd naar Dongen Promotion.

Die gaat het geld gebruiken voor de aanstelling van een professionele centrummanager, die het ondernemersklimaat en leefbaarheid in het centrum moet versterken. Zo hoopt de winkeliersvereniging het lastige economische tij voor de Dongense ondernemers te keren.  De verwachting is dat de belasting jaarlijks bruto € 66.000 in het laatje gaat brengen. Een ruime meerderheid van de ondernemers heeft zich achter dit voorstel geschaard, zo heeft Dongen Promotion geconcludeerd uit een onderzoek naar het draagvlak voor deze maatregel.

Door: Bernadette Klerx

Niets doen is geen optie
De centrummanager moet ervoor zorgen dat het centrum beter gaat functioneren. Want het is inmiddels 5 voor 12, zo realiseren gemeente en Dongen Promotion zich . ‘ Zonder ingrijpen is de kans groot dat leegstand en verpaupering op de loer liggen.’  Daarom heeft de gemeente twee jaar geleden al een ‘mogelijkmaker’ aangesteld die de regie heeft gepakt om nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden aan te jagen. Dit altijd in nauwe samenwerking met Dongen Promotion. Volgens afspraak neemt Dongen Promotion na twee jaar de regie weer over en daarvoor wil ze graag een centrummanager aanstellen. Die gaat er zich voor inzetten dat ondernemers in het centrum meer gezamenlijk optrekken en dat er meer activiteiten en evenementen van de grond komen. Daarnaast fungeert de manager als schakel tussen ondernemers, gemeente, verenigingen en organisatoren van evenementen. Allemaal taken waarvoor het bestuur van Dongen Promotion geen tijd of specifieke kennis heeft.

Voordelen verplichte heffing
Het betalen van reclamebelasting is verplicht. En dat heeft voordelen volgens Dongen Promotion. Want een verplichte heffing zorgt voor continuïteit en collectiviteit. Alle ondernemers die profijt hebben van de activiteiten betalen mee, zodat er ook geen sprake is van zogenaamde ‘meelifters’. Op dit moment zijn Dongense ondernemers niet verplicht om lid te worden van Dongen Promotion, maar straks als de reclamebelasting is ingevoerd worden alle ondernemers automatisch lid. Ze kunnen dan ook meestemmen over de besteding van het geld.

Nieuw voor Dongen
Iedere gemeente mag zelf weten of ze wel of geen reclamebelasting heft. De belasting wordt geheven over ‘openbare aankondigingen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn’, zoals reclameborden, lichtbakken en vermeldingen van een bedrijfsnaam of activiteit. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt voor kortstondige aankondigingen, aankondigingen bij scholen, zorginstellingen en culturele en maatschappelijke instellingen.  In Dongen is nooit eerder reclamebelasting geheven, maar in omliggende gemeenten zoals Tilburg, Breda, Loon op Zand, Drunen, Goirle, Oisterwijk en Heusden, is het een succes, volgens Dongen Promotion. Ook daar is met de opbrengst van de reclamebelasting een centrummanager aangesteld.

Groot draagvlak
Dongen Promotion is met haar verzoek voor invoeren van belasting niet over één nacht ijs gegaan. Ze heeft in verschillende bijeenkomsten de ondernemers bijgepraat en een draagvlakonderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat er een groot draagvlak is om centrummanagement in te voeren. ‘Uit de geïnterviewde ondernemers in het centrum en uit de verstuurde enquêtes blijkt dat 97% voorstander is van een vorm van samenwerking en dat 88% daarvoor wil betalen.  Tevens vindt 80% dat sprake moet zijn van een verplichte bijdrage voor iedereen’. Ook van de kant van de eigenaren van panden in het centrum is positief gereageerd op de plannen om de functie van het centrum te versterken en verlevendigen. Zij hebben dan ook laten weten graag een vrijwillige bijdrage te willen storten.

Wie betaalt en hoeveel?
Om te bepalen wie belasting moet betalen en hoeveel is het Dongens centrum in twee gebieden opgesplitst: gebied A met de centrumstraten (grofweg het gebied tussen Hoge Ham en Mgr. Ariënsstraat) en gebied B met de aanloopstraten naar het centrum (van Mgr. Ariënsstraat tot aan de Gasthuisstraat en van de korte St. Josephstraat, Tramstraat tot aan Prins Bernhardstraat).

De ondernemers in gebied A betalen 0,25%van de WOZ-waarde van het bedrijfsdeel van het pand, met een minimum van € 275,00. De ondernemers in gebied B betalen 25 % minder, want die hebben ook minder profijt van de activiteiten in het centrum’, zo is de redenering. Het geld van de reclamebelasting mag alleen maar gebruikt worden voor de versterking van het centrum. Dongen Promotion moet daarom ook elk jaar een activiteitenplan en begroting overleggen. De gemeenteraad bespreekt de reclamebelasting volgende week donderdag.

Reacties