Pilot met hergebruik van huishoudelijk afvalwater bij Pukkemuk

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Afgelopen week brachten wethouder Eline van Boxtel en Cécile Franssen, dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta, een kennismakingsbezoek aan recreatieboerderij Pukkemuk in Dongen. Met eigenaar Huub van Leijsen spraken ze onder andere over een proef met hergebruik van huishoudelijk afvalwater.

Pukkemuk heeft plannen voor een vakantiepark met ongeveer 60 recreatiewoningen. Het is de bedoeling dat het afvalwater van de woningen via een innovatief en natuurlijk filtersysteem wordt gezuiverd. Pukkemuk gebruikt het gezuiverde water weer om bijvoorbeeld toiletten door te spoelen. En wat er overblijft, vloeit terug naar de bodem.
Voordeel

Dankzij deze techniek is het niet nodig om pompen te plaatsen en riolering aan te leggen van het buitengebied naar de bebouwde kom. Huub van Leijsen legt uit waarom hij met de proef van start is gegaan: “Ik vind het belangrijk dat mensen bewuster omgaan met de omgeving waarin ze recreëren en dat ze beseffen dat ze invloed kunnen hebben op hun omgeving. Daarom is de zuiveringsinrichting gewoon zichtbaar op ons terrein.” Wethouder Eline van Boxtel: “We zien ons buitengebied veranderen van puur agrarisch naar meer nevenactiviteiten. Dit waterproject kan als voorbeeld dienen; er liggen immers grote opgaven voor het vervangen en opnieuw aanleggen van afvalwatervoorzieningen in het buitengebied”

Waterschap
Het waterschap is verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit in sloten, beken en rivieren. Het controleert in de toekomst het vrijkomende gezuiverde water van het vakantiepark. Cécile Franssen: “Deze pilot is voor ons een mooie kans om voor een langere periode te meten wat het resultaat is van zo’n natuurlijk filter. Daarbij kijken we ook naar het effect op het water in de omgeving. Wij zijn blij dat dit unieke project in goede samenwerking tot stand is gekomen.”

Europese subsidie
Het plan van Pukkemuk kwam recent in aanmerking voor een ‘I-QUA’ subsidie van Interreg. Deze Europese organisatie stimuleert regionale ontwikkelingen, onder andere op het gebied van duurzaamheid. Met de subsidie kan Pukkemuk de innovatieve afvalwatervoorziening verder ontwikkelen, testen, monitoren en demonstreren.

Foto’s: Jan Stads/Pix4Profs

Reacties