Ministerie geeft stookalert af voor provincie

Foto: Pixabay License

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert mensen om op donderdag 6 februari  in de provincies Zeeland en Noord-Brabant geen hout te stoken. Volgens de verwachtingen van het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut zijn de weersomstandigheden namelijk ongunstig waardoor de rook blijft hangen. Door niet te stoken, voorkomt u gezondheidsklachten en (geur)hinder bij uzelf en in uw omgeving.

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook.

Ongunstig weer
De ongunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind en een dunne onderste luchtlaag zorgen dat de rook blijft hangen.

Naar verwachting blijven de weersomstandigheden tot na middernacht ongunstig. Daarna lijkt geleidelijk een zuidoostelijke stroming op gang te komen. De windsnelheid neemt dan toe waardoor de rook zich meer verspreidt. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit.

Lees meer op www.rivm.nl/stookalert.

Reacties