Ingezonden: ‘Meer inworpen voor ondergrondse container’

Foto:

In dit ingezonden artikel laat CDA Dongen-’s Gravenmoer haar licht schijnen op de nieuwe plannen voor de afvalinzameling in Dongen, die afgelopen donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering door een meerderheid van de raad goedgekeurd werden.

CDA: Meer inworpen voor ondergrondse container

Achtergrond:
De gemeente Dongen moet minder restafval en meer grondstoffen inzamelen. Daarom worden in totaal 17 maatregelen ingevoerd om de VANG doelstelling van 100 kilogram per persoon per jaar te realiseren en daar zijn wij voor het grootste gedeelte content mee. De gemeente Dongen heeft het afgelopen jaar een adviesbureau onderzoek laten doen naar de ideale situatie voor de inwoners van Dongen. De gemeenteraad van Dongen mocht afgelopen donderdag stemmen over dit voorstel dat zeer ingrijpend is voor de inwoners van Dongen en ‘s Gravenmoer.

Uitgangspunt
Het CDA heeft altijd een uitgesproken mening over afvalinzameling, die soms haaks staan op het gevoerde beleid door de Gemeente Dongen. De uitgangspunten van het CDA ten aanzien van afvalinzameling zijn:
1. minder afval
2. meer scheiden
3. meer service bieden (tegen een betaalbare prijs)
4. eerlijke maatregelen

We hebben het voorstel bekeken aan de hand van deze 4 uitgangspunten.

Iedereen net zoveel afval
Het CDA is van mening dat, onafhankelijk van de inzamelmethode, ieder huishouden dezelfde hoeveelheid restafval kan aanbieden. Inwoners met een grijze bak kunnen straks nog 2340 liter per jaar (13 x 180 liter per maand) afvoeren en inwoners met een ondergrondse container kunnen 39 keer per jaar een inworp doen (dit was 200).

51 tikken is eerlijk
Uit een meting door het CDA raadslid Andre Vonk blijkt echter dat 2340 Liter vergelijkbaar is met 51 inworpen. Het CDA vindt dat de hoeveelheid afval die inwoners zonder meerkosten mogen aanbieden gelijk zou moeten zijn voor iedere inwoner. De locatie waar je woont in Dongen moet geen invloed hebben op de hoeveelheid afval die je mag inleveren, we betalen er ten slotte allemaal net zoveel voor. Het CDA diende een verzoek in om het aantal tikken te verhogen naar 51, zodat iedere inwoner van Dongen net zoveel restafval kan inleveren.

Onvoldoende steun van andere politieke partijen
De Ouderenpartij steunde de CDA motie, maar de overige partijen (VVD, PvdA, VPD, D66) steunden deze motie niet omdat ze vinden dat de doelstelling (minder afvalinzameling) belangrijker is dan het gelijkheidsprincipe. Het CDA heeft hier geen begrip voor en heeft daarom tegen het voorstel gestemd. Wij maken ons zorgen over de mogelijke gevolgen die dit heeft, zoals illegale stortingen en/of toename van het zwerfafval.

Namens de fractie van het CDA,

Andre Vonk
Annemarie van Eenennaam
Koenraad van Eersel

afbeelding onder: resultaten van de meting 

Reacties