Eerste stappen gezet voor snelfietsroute van Oosterhout naar Tilburg

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De provincie Noord Brabant wil in de komende jaren een netwerk van snelfietsroutes aanleggen. De eerste stappen voor een mogelijke aanleg van een snelfietsroute langs het Wilhelminakanaal van Oosterhout via Dongen naar Tilburg (F629) zijn gezet.

De colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Oosterhout en Tilburg hebben besloten het voorlopig tracé voor de snelfietsroute van Oosterhout naar Dongen en Tilburg langs het Wilhelminakanaal vast te stellen en nader te laten uitwerken. In de gemeente Dongen heeft de bestuurlijke besluitvorming later dit jaar plaats. Het college vraagt de raad een standpunt in te nemen zodra duidelijk is wat het project technisch en financieel gezien vraagt.

Bestuursakkoord
De gemeenteraad van Dongen wordt dit voorjaar via de Kadernota gevraagd om een beginselbesluit over de F629 te nemen. Afhankelijk van dat bestuurlijk besluit kan metde provincie en de gemeenten Oosterhout en Tilburg een bestuursovereenkomst opgesteld worden met onder andere afspraken over financiële bijdragen aan de aanleg.

Planning
In 2020 worden er ook afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat. Een groot deel van de grond langs het Wilhelminakanaal is van Rijkswaterstaat en valt onder een ecologische verbindingszone. Het plan is om in 2021 de eerste delen van de snelfietsroute te realiseren. Het is de bedoeling dat gehele snelfietsroute tussen Oosterhout, Dongen en Tilburg in 2025 klaar is.

Sneller en veiliger
Op snelfietsroutes kun je doorfietsen. Het zijn vaak bestaande fietspaden die slim met elkaar verbonden worden en extra fietskwaliteit krijgen. Het gaat om brede, geasfalteerde fietspaden die, vaker dan nu, voorrang hebben op zijwegen. Met deze routes worden gemeenten nog beter bereikbaar voor scholieren, werknemers en recreanten op de fiets. Ook mensen met elektrische fietsen en speed bikes krijgen ruim baan om veilig van hun woning maar het werk te fietsen. Daarnaast wordt aan recreanten gedacht met mooi uitzichten, sporttoestellen en bankjes langs het fietspad.

Reacties