Wensen mantelzorgers moeten voor zomervakantie in beeld zijn

Foto:

Ruim voor de zomervakantie moet duidelijk zijn wat de Dongense mantelzorgers het liefst willen als ‘waardering’ voor hun werk. Om dat te weten te komen gaat de gemeente samen met de Werkgroep Mantelzorg een inventarisatie houden onder Dongense mantelzorgers. Maar één ding staat al vast: in 2020 komt er in ieder geval geen mantelzorgbon. Daar is geen geld voor.

Door: Bernadette Klerx

De discussie over de afschaffing van de mantelzorgbonnen laaide gisteren weer eventjes op toen CDA en D66 vragen stelden over de mantelzorgwaardering. Jarenlang werden Dongense mantelzorgers ‘gewaardeerd’ met mantelzorgbonnen en een feestavond. Met die bonnen konden mantelzorgers bij Dongense winkeliers producten kopen.

Bonnen slachtoffer van bezuinigingen
De mantelzorgbonnen zijn echter slachtoffer geworden van de bezuinigingen. Dit tot groot ongenoegen van met name D66, CDA en Ouderenpartij. Bij de begrotingsbehandeling vorig jaar pleitten zij hartstochtelijk voor behoud van de bonnen. Maar daar wilden VVD, PvdA en Volkspartij Dongen niet aan. Ook deze partijen namen met pijn in het hart afscheid van de mantelzorgbonnen, maar zagen ‘gezien de slechte financiële positie van de gemeente geen andere mogelijkheid’. Om de pijn wat te verzachten kwamen ze daarom met een motie die een soort tussenoplossing moest bieden. ‘Laat de Dongense mantelzorgers zelf aangeven wat zij het liefste willen: bijvoorbeeld een feestavond, een cadeaubon, een activiteit of extra respijtzorg’. Die motie werd aangenomen en moet dus uitgevoerd worden.

Geschrokken
D66 en het CDA wilden nu wel eens opheldering over de stand van zaken. Want CDA-fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam was er niet helemaal gerust op. Ze was er met name van geschrokken dat het College al aan heeft gegeven dat er voor 2020 in ieder geval geen geld is voor bonnen. ‘Volgens mij ging die motie over de mantelzorgwaardering voor 2020 en nu zegt u al dat er voor dit jaar geen geld is voor de bonnen’. Daarom wilde het raadslid dat nog voor de behandeling van de kadernota in juni duidelijk is wat de mantelzorgers willen, zodat er eventueel geld vrijgemaakt kan worden in de begroting voor 2021.

Situatie stap voor stap bekijken
Wethouder Petra Lepolder wilde na enig aandringen wel toezeggen dat de inventarisatie ruim voor de zomervakantie bekend zal zijn, maar wilde niet al te ver vooruitlopen op de toekomst. ‘Laten we eerst eens kijken wat de de inventarisatie oplevert en dan kijken of er budget nodig is. Als dat zo is, moeten we dat geld ergens zien te vinden. Ruim voor de zomervakantie moeten we wel in beeld hebben waar we naar toe willen’.

Reacties