Meerderheid raad geeft zegen aan nieuwe afvalinzameling

Foto:

De meerderheid van de gemeenteraad heeft- met enige aanpassingen – zijn zegen gegeven aan een nieuw systeem van afvalinzameling.

Belangrijkste wijziging: het restafval wordt nog maar 1 keer per 4 weken opgehaald in plaats van 1 keer per 2 weken en het aantal stortingen van restafval in de ondergrondse containers wordt teruggeschroefd naar 39 keer in plaats van nu 200.

Wel kunnen ouderen en minder-valide mensen in aanmerking komen voor meer stortingen. Bovendien wordt de inzameling van PMD-afval verhoogd naar 1 keer per week in plaats van nu 1 keer per 2 weken. De extra kosten daarvoor (€ 140.000) worden zo nodig doorberekend in de afvalstoffenheffing. De inzameling van het GFT-afval blijft zoals het nu is: 1 keer per twee weken.
Het plan is om de afvalinzameling ‘nieuwe stijl‘ in september, na de zomervakantie, van start te laten gaan. En dat gebeurt met een uitgebreide voorlichtingscampagne.

Door: Bernadette Klerx

Mensen bewust maken van goede afvalscheiding
Met deze maatregelen hoopt de gemeenteraad dat de Dongenaar zich nog beter bewust wordt van de voordelen van goed scheiden van afval. Van goed gescheiden afval kunnen grondstoffen gemaakt worden. Van restafval niet; dat moet verbrand worden en daarvoor moet de gemeente betalen. Die kosten komen dan uiteindelijk op het bordje van de huishoudens door verhoging van de afvalstoffenheffing.

Drempel verhogen: van 170 kilo naar 30 kilo restafval
Nu komen er nog steeds veel bruikbare grondstoffen in het restafval terecht, omdat mensen nog niet goed genoeg scheiden. En dat is zonde, want het milieu wordt er extra door belast en het kost dus onnodig veel geld. Verwerken en hergebruiken van grondstoffen is namelijk een stuk goedkoper dan verbranden van restafval. Door de drempel voor het inleveren van restafval te verhogen worden meer grondstoffen ingezameld, wat er uiteindelijk voor zorgt dat de afvalstoffenheffing minder snel stijgt. Dat is althans de gedachte achter de nieuwe inzameling.
Het nieuwe afvalinzamelingssysteem moet ervoor zorgen dat de Dongenaar in 2021 ‘nog maar 100 kilo’ restafval per persoon per jaar inlevert en in 2025 nog maar 30 kilo. Nu produceert de Dongenaar nog zo’n 170 kilo per persoon per jaar. Veel te veel dus.

GFT niet extra in zomermaanden
Het nieuwe systeem hield de gemoederen in de gemeenteraad gisteren ook weer lang bezig. Een hele reeks moties en wijzigingsvoorstellen passeerden de revue. Met wisselend succes. Zo kreeg de motie van D66, Ouderenpartij en CDA om in de zomerperiode een proef te houden met wekelijkse inzameling van GFT-afval geen steun van VVD, Volkspartij Dongen en PvdA.
‘Daar hebben we al een oplossing voor. Mensen die veel tuinafval hebben, kunnen bij de gemeente een extra groenbak aanvragen’, zo merkte Tonny Dijck van de PvdA op. Wethouder René Jansen voegde daar nog aan toe dat wekelijkse inzameling van GFT tijdens de zomermaanden € 1.000 per dag kost en dat het College hier dus geen voorstander van is.

CDA: gelijkheidsbeginsel
Het CDA had grote problemen met het aantal stortingen van 39 per jaar. Volgens raadslid André Vonk strookte dit niet met de hoeveelheid restafval die je in de ‘gewone grijze bak’ kunt storten. Vonk had hoogstpersoonlijk een test gedaan en had de laadbak van de ondergrondse container opgemeten. Daarbij was hij tot de conclusie gekomen dat er 20% lucht rondom de laadbak zit; bij een gewone container is dat niet het geval en daarom kunnen die huishoudens meer restafval storten. Om die ‘ongelijkheid’op te heffen, zouden mensen met een ondergrondse container 51 stortingen moeten krijgen in plaats van ’maar’ 39 , zo had het raadslid berekend.

Zijn redenering kreeg wel de sympathie van D66, maar geen steun. ‘Wij kunnen wel meevoelen met de gedachtegang van het CDA, maar we stemmen er niet mee in , want dan schieten we ons doel voorbij; het gaat uiteindelijk toch echt om minder restafval produceren’, verklaarde D66-raadslid Joeri de Jong. Voor de Ouderenpartij was het ‘gelijkheidsbeginsel ‘ juist wel een reden om het voorstel van het CDA te steunen. Maar de stemmen van het CDA en de Ouderenpartij waren onvoldoende voor een meerderheid in de raad.  Voor het CDA was dit de aanleiding om tegen het voorstel te stemmen. ‘Wij ondersteunen volledig de doelstelling om minder restafval in te zamelen, maar wij kunnen uiteindelijk niet met de nieuwe afvalinzameling instemmen vanwege het gelijkheidsprincipe’, verklaarde fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam.

Toekomst ondergrondse perscontainers onzeker
De toekomst van de ondergrondse perscontainers voor het PMD-afval die nu nog bij supermarkten staan, is nog onzeker. Het CDA en in een eerder stadium ook de PvdA, toonden zich sterk voorstander van behoud van deze containers. Maar dat kon wethouder Jansen niet beloven. ‘Het contract loopt tot 2021 en zoals het er nu voor staat, gaan we er dan mee stoppen. Maar we gaan het gebruik goed monitoren. Als we PMD wekelijks gaan ophalen, zou het gebruik van de ondergrondse containers af moeten nemen. Als dat daadwerkelijk zo is, dan hoeven we ze ook niet te behouden. Maar als er nog heel veel gebruik van gemaakt en als u vindt dat ze moeten blijven, dan moet u daar maar een voorstel voor indienen en kijken waar we het geld daarvoor kunnen vinden.’

Reacties