Oplossing voor kunstgrasmatten bij TUF Recycling weer stapje dichterbij

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De oplossing voor de berg kunstgrasmatten bij TUF Recycling is weer een stap dichterbij gekomen.

In het Westelijk Havengebied van Amsterdam wordt namelijk een fabriek gebouwd die het mogelijk maakt om grote hoeveelheden kunstgrasmatten op te slaan en te recyclen. Het is tot nu toe de enige fabriek in Nederland die dit kan. Het bedrijf dat hier achter schuilgaat is GBN Artificial Grass Recycling BV (GBN-AGR). De gemeente Amsterdam heeft inmiddels een omgevingsvergunning verleend. Als het aan GBN-AGR ligt, gaat de fabriek nog voor de zomervakantie draaien.

Door: Bernadette Klerx

Gemeente: recycling is nationaal probleem
De gemeente Dongen is blij met het nieuwe initiatief, maar blijft op het standpunt staan dat de rijksoverheid en de nieuwe marktpartijen ook een verantwoordelijkheid hebben voor de erfenis van het verleden. ‘Het is goed dat er nu een goede circulaire verwerkingsfabriek komt. Daarmee is er mogelijk een goede toekomstige oplossing voor versleten kunstgrasvelden die in Nederland verwijderd gaan worden. Tegelijkertijd vinden wij dat zowel de centrale overheid als de marktketen ook een verantwoordelijkheid hebben voor de erfenis van het verleden die Dongen parten speelt. De recycling van kunstgras is een nationaal probleem, dat voor een belangrijk deel in Dongen op de bedrijfslocaties van TUF Recycling BV. opgestapeld ligt’, zo laat het College in een informatiebrief aan de gemeenteraad weten. Het College benadrukt ook nog maar eens dat alle inspanningen erop gericht zijn om financiële gevolgen voor de gemeente zo veel mogelijk te vermijden.

Kunstgrasalliantie
GBN- AGR is een nieuwe alliantie die is opgericht door de GBN Groep in samenwerking met ketenpartners Antea Sport, Edel Grass, Ten Cate Grass Group, Greenfields, CSC Sport, Sports & Leisure Group en Domo Sport Grass. Toen zich vorig jaar de kunstgrasproblematiek in Nederland en dan met name in Dongen, in volle hevigheid aandiende, is er vanuit de commerciële markt gezocht naar mogelijke oplossingen, met als resultaat de GBN-AGR alliantie .

ASIR
Tot dan toe was alleen in Denemarken een bedrijf dat kunstgrasmatten op veantwoorde wijze kon verwerken en recyclen. Vorig jaar meldde zich ook nog ASIR, een dochteronderneming van het Estse bedrjf ASIE, bij de gemeente als mogelijke kandidaat om de problemen bij TUF op te lossen en eventueel een recycle- mogelikjheid in het pand aan de Vierbundersweg te beginnen. ASIR heeft inmiddels al meer dan 10.000 ton infill van het terrein afgevoerd, maar daarna bleef het stil. De gemeente wacht nog steeds op een Plan van Aanpak.

Overleg met provincie en ministerie
Afgelopen week is op het gemeentehuis overleg gevoerd over de stand van zaken met betrekking tot TUF Recycling BV, ASIR en de actuele ontwikkeling bij GBN-AGR. Daarbij heeft de gemeente aangegeven dat ze op korte termijn opnieuw in overleg wil met zowel de provincie als het ministerie. Daarnaast blijft de gemeente ook contact houden met TUF Recycling, ASIR en de eigenaar van de bedrijfslocatie van TUF aan de Vierbundersweg.

Reacties