Ingezonden: College van B&W wacht rustig af in dossier TUF Recycling

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

 

Ingezonden: College van B&W wacht rustig af in dossier TUF Recycling

Sinds 2015 is de gemeente Dongen bezig met het aanpakken van TUF Recycling. Dat is tot nu toe weinig succesvol geweest. De berg met kunstgras ligt er nog en opdrachten die de gemeente aan TUF Recycling geeft, worden door hen niet uitgevoerd. De enige vooruitgang die in 2019 is geboekt, is dat er een grote hoeveelheid vervuild zand is weggehaald van het terrein.

Afgelopen donderdag zijn leden van D66 weer eens gaan kijken bij het terrein van TUF Recycling. Op meerdere plekken lagen de kunstgrasmatten slecht afgedekt en aan de randen van het terrein was duidelijk de vermenging van kunstgraskorrels met het gras en het water te zien. De rechter heeft inmiddels op een andere plaats in het land bepaald dat die korrels schadelijk zijn en aan een beheerder van een sportaccommodatie de verplichting opgelegd om maatregelen te treffen waardoor de korrels niet in de omgeving terecht komen. In dat vonnis gaat het alleen over een paar kunstgrasvelden. Wat betekent zo’n grote berg met matten met korrels dan wel niet voor het milieu?

Omdat D66 zich hier zorgen over maakt hebben wij opnieuw de vraag gesteld wat het College van plan is hieraan te gaan doen. Eerder heeft zij TUF Recycling een aantal lasten onder bestuursdwang opgelegd. Hier waren deadlines aan verbonden die inmiddels al lang zijn verstreken. Na het verstrijken van de deadlines zou het College zelf ingrijpen en op kosten van TUF Recycling de situatie zoveel mogelijk terug brengen naar de vergunde situatie. Dat is ook hoe een last onder bestuursdwang werkt. Uit het antwoord van het College blijkt echter dat ze hier op dit moment toch van afzien, ze wachten liever af tot TUF Recycling zelf met een oplossing komt, al dan niet door samenwerking met ASIR.

De bal ligt dus weer bij TUF Recycling. En omdat D66 daar geen enkel vertrouwen in heeft hebben wij het College tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag opgeroepen om in dit dossier weer stevig de regie terug te pakken. Daarnaast hebben wij de burgemeester nogmaals gevraagd om contact op te nemen met het Openbaar Ministerie en hen de vraag te stellen wanneer de inwoners van Dongen op de hoogte worden gebracht van de uitkomst van het onderzoek naar de brand.

Het antwoord op onze vragen was duidelijk. Het College van B&W onderneemt geen actie en wacht in het dossier TUF Recycling rustig af tot marktpartijen hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Ondertussen blijven de grasmatten liggen en wordt het probleem voor Dongen niet minder.

D66 Dongen

Reacties