De Cammeleur: nieuwe Dongense hotspot; financiële situatie punt van aandacht

Foto:

Het gedachtengoed achter De Cammeleur – samenwerken en samenwonen van verschillende maatschappelijke partners – is een succes. De keuze om diverse activiteiten en voorzieningen onder één dak samen te brengen, zorgt ervoor dat mensen van alle leeftijdsgroepen en diverse achtergronden elkaar in De Cammeleur ontmoeten en dat is een groot pluspunt. ‘Met de realisatie van De Cammeleur is er in Dongen een nieuwe hotspot gerealiseerd, die er eerder niet was’, zo stelt het College tevreden vast in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

Toch zijn er zeker ook aandachtspunten voor de toekomst. De financiële situatie blijft een punt van zorg en de samenwerking tussen de vier partners kan en moet nog veel meer rendement op gaan leveren. Het College gaat de komende periode met de vier partners aan de slag om De Cammeleur ook voor de toekomst financieel en maatschappelijk gezond te houden.

Door: Bernadette Klerx

Bezoekers geven Cammeleur rapportcijfer 7,2
De Cammeleur heeft zijn plaats in Dongen als centrale ontmoetingsplek inmiddels wel veroverd. Het eerste jaar heeft De Cammeleur 240.562 geregistreerde bezoekers gehad. Om na ruim een jaar de balans op te maken, konden gebruikers en bezoekers in de periode van 1 december tot en met 15 januari een enquête invullen. 238 mensen hebben dat gedaan en zij gaven de Cammeleur een rapportcijfer van gemiddeld 7,2.

Uit de enquête kwam naar voren dat gebruikers en bezoekers zich thuis voelen in De Cammeleur, ze vinden dat er voldoende activiteiten in het gebouw zijn, dat ze goed geholpen worden en over het algemeen zijn ze tevreden zijn over de ruimtes. Ook van de kant van de medewerkers werden er positieve geluiden genoteerd over het werken in De Cammeleur. Ze waarderen het meest de open cultuur; de ruimtes, het gevarieerde aanbod van activiteiten, de toegankelijkheid, de ruime openingstijden en de samenkomst van verschillende doelgroepen.

Waar medewerkers wel problemen mee hebben is de drukte in het gebouw en op kantoor en de overlast van jongeren. De medewerkers vinden daarnaast dat er nog veel meer winst te halen is in de samenwerking en communicatie tussen de partners. Er kunnen nog meer gezamenlijke activiteiten ontwikkeld worden.

Groeikansen in samenwerking
Dat laatste is, naast de aandacht voor de financiële positie, ook meteen onderwerp van gesprek voor de komende tijd.Het eerste jaar was het vooral wennen aan het gebouw en het samenwonen. De komende tijd zal vooral veel energie gestoken worden in de verdere ontwikkeling van gezamenlijke aciviteiten en programma’s. Want daarin zien de partners nog heel veel groeikansen. Maar ze hebben gemerkt, dat dat meer tijd kost dan ze gedacht hadden.

Cammeleur-concept kost meer dan gedacht
Het tweede aandachtspunt is de financiële exploitatie van Stichting DonckHuys. Voor een deel voldoet die aan de verwachtingen, maar ‘we zien dat er meer kosten gemaakt moeten worden om te (blijven) voldoen aan het Cammeleur-concept’, zo concludeert het College in de raadsinformatiebrief. Het gaat dan vooral om kosten voor personeel en schoonmaak. ‘Daarnaast brengen de ruime openingstijden, het intensieve gebruik van het gebouw, de groei van zaalverhuur, de toename van ondersteuningsvragen meer kosten met zich mee dan van begin af aan is aangenomen. Hier staan weliswaar hogere opbrengsten tegenover, maar die wegen bijna niet op tegen de hogere kosten’, zo laat het College weten.

Maatregelen
Stichting DonckHuys heeft daarom als beheerder en exploitant van De Cammeleur inmiddels al een aantal maatregelen genomen om de financiële situatie binnen de perken te houden. Een daarvan is de aanpassing van de (zeer ruime) openingstijden. Daarnaast heeft Stichting DonckHuys aangegeven dat het beheer en de exploitatie van De Geubel in de huidige opzet niet houdbaar is. Het College zoekt nu in overleg met de Geubelcommissie en DonckHuys naar een goede oplossing.

Horecaomzet lager dan verwacht
De horecaomzet van De Cammeleur is fors gestegen in vergelijking met de oude situatie, maar is toch lager uitgevallen dan aanvankelijk werd gedacht en dat zorgt ook weer voor een gaatje in de begroting. Tot slot krijgt ook Donckhuys te maken met bezuinigingen van de gemeente. Voor de Cammeleur-partners houdt dat concreet in dat er in 2022 € 50.000 bezuinigd moet worden en € 125.000 vanaf 2023. Het College gaat de komende maanden met de Cammeleur-partners aan de slag om een goed en financieel gezond scenario uit te werken, waarin het Cammeleur-concept ook voor de toekomst gewaarborgd kan blijven.

Reacties