Jac Willemse draagt voorzittershamer Parkplezier over: ‘Ik heb veel voldoening gehad van dit werk.’

Foto:

Park Vredeoord: in krap 10 jaar tijd uitgegroeid van een enigzsins verloederd park tot een aantrekkelijke recreatieve verblijfplaats in hartje Dongen. En nu, met de grootscheepse herinrichting en samenvoeging met het Wilheminaplein bijna achter de rug, staat Vredeoord aan de vooravond van een veelbelovende toekomst.

Een toekomst die 10 jaar geleden nog redelijk kansloos leek. Die ‘wederopstanding’ van Vredeoord is te danken aan de inspanningen van Stichting Parkplezier; Jac Willemse trok daar als voorzitter tien jaar de kar. Bij de nieuwjaarsbijeenkomst op 20 januari geeft hij het stokje over aan Wilbert Megens, die met hetzelfde enthousiasme als zijn voorganger en een stortvloed aan nieuwe ideeën aan de slag gaat.  Voor Jac komt daarmee een eind aan een turbulente periode, waarop hij met veel voldoening en trots terugkijkt. Een gesprek met een bevlogen Dongenaar met een groot hart voor Vredeoord.

Door: Bernadette Klerx

Hoe is het balletje gaan rollen?
‘Als omwonende van het park zag ik met lede ogen aan dat het park verloederde. Er gebeurden te veel dingen die het daglicht niet konden verdragen. Toen Henk Kasius zich in 2009 aandiende als exploitant voor Villa Vredeoord (het huidige Winkk), ben ik op verzoek van toen nog woningbouwvereniging Vieya met Henk om tafel gaan zitten. Henk moest een eerlijk beeld van het park krijgen en daar hoorde de ‘donkere kant’ ook bij. Henk schrok van de verhalen, maar het bracht ons ook meteen dichter bij elkaar. We vonden elkaar in onze ambitie om de ellende uit het park te halen en er positieve dingen te gaan doen. En vanaf toen ging het balletje rollen. Parkplezier was geboren. Ik heb toen mensen om me heen verzameld en binnen vier maanden konden we op een mooie zonnige middag onze plannen presenteren aan de toenmalige wethouder René Roovers. Die was meteen enthousiast en daagde ons uit om vooral met ideeën te komen om onze ambitie te realiseren. In de startfase hebben we ook veel steun gekregen van Stichting Richting (nu ContourdeTwern).’

Wat heeft Parkplezier bereikt?
‘Het park is veranderd van een ‘no go area’ in een plaats waar veel positieve dingen gebeuren. We hebben een educatief bomenpad, diverse speeltoestellen, een interactief vogelbord en niet te vergeten de volière, die nog steeds een grote trekker is. De schaakclub houdt er toernooien, en ik zie ook steeds vaker dat mensen zomaar spontaan in het park iets leuks doen met bijvoorbeeld familie of een bedrijf. En dan hebben we natuurlijk onze Dag van het Park, die elk jaar steeds drukker wordt en Proef Dongen, het culinaire evenement dat ontstaan is uit de koker van Parkplezier. Ons laatste wapenfeit is het parkpodium. Dat biedt volop kansen voor activiteiten en optredens. Kortom, het park leeft. En daar heeft vooral ook waarnemend burgemeester René van Diessen destijds een belangrijke rol in gespeeld. Hij heeft zich zeer positief ingezet voor Parkplezier door slagvaardig de problematiek aan te pakken en handhavend te laten optreden. En gelukkig heeft onze huidige burgemeester Marina Starmans deze lijn voortgezet. ’

Waar ben je het meest trots op?
‘Ik ben er trots op dat we in de loop der jaren zo’n grote groep vrijwilligers om ons heen verzameld hebben die zich voor het park inzetten. Veel Dongenaren voelen zich met ons verbonden en steunen ons werk. Daarnaast hebben we goede banden opgebouwd met andere sociaal-culturele instellingen zoals Donckhuys, de zomerspelen en Contourde Twern. Daarmee werken we heel prettig samen.’

Doet het afscheid pijn?
‘Ik heb veel voldoening gehad van mijn werk bij Parkplezier en daarom is het een mooi moment om de voorzittershamer over te dragen. Ik ben er ook trots op dat het ons steeds is gelukt mensen warm te maken voor het bestuur en het werk van Parkplezier. Ik ga dan wel weg als voorzitter, maar ik blijf het werk van Parkplezier steunen. Samen met Jacques van der Aa en Ad van Beek ga ik me inzetten voor fondsenwerving.’

Heb je een wens voor de toekomst?
‘De magneetfunctie, die moet nog meer tot uiting komen. Er moeten veel meer momenten komen waarop er iets te doen is in het park. Dongenaren moeten kunnen zeggen: ‘Laten we eens even door het park lopen, want daar is altijd wat te doen.’

Reacties