Gemeenteraad in grote lijnen akkoord met veranderingen afvalinzameling

Foto:

De gemeenteraad is het in grote lijnen eens over het nieuwe systeem van afvalinzameling. Toch waren er wel wat knelpuntjes, die de raad gisteren aan wethouder René Jansen meegaf.

Zo wilden de meeste fracties extra aandacht voor de positie van ouderen en de minder-valide medemens en waren er voorstanders van extra inzameling van PMD-afval. Over twee weken neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Door: Bernadette Klerx

Het nieuwe systeem van afvalinzameling moet er voor zorgen dat de hoeveelheid restafval drastisch omlaag gaat. Nu levert de Dongenaar nog 170 kilo restafval per persoon per jaar op en dat moet volgend jaar al terug naar 100 kilo per jaar en in 2025 naar 30 kilo per jaar. Een flinke uitdaging dus. Maar voor de gemeenteraad was de vermindering van restafval geen onderwerp van discussie. Wel de manier waarop dat moet gebeuren.

Extra aandacht voor ouderen en minder-validen
Het voorstel is om de inzameling van het restafval terug te brengen van 1 x per 2 weken naar 1 x per 4 weken. Voor de ondergrondse containers gaat het aantal stortingen terug van 200 per jaar naar 39. En hierin zat al het eerste knelpuntje. De gemeenteraad had eerder al laten weten dat ze voor ouderen graag meer stortingen wil hebben. ‘Maar laten we ook de minder-valide medemens niet vergeten, ‘ zo merkte D66-raadslid Joeri de Jong op. Hij kreeg steun van de meeste andere fracties.

Ook was de raad er nog niet helemaal uit als het gaat over de inzameling van het PMD-afval. Dat wordt nu 1x per 2 weken ingezameld en dat blijft ook zo, maar het College wil de ondergrondse perscontainers voor PMD-afval bij de supermarkten afstoten. En daar werd in de raad verschillend over gedacht.
PMD- inzameling naar 1 x per week?  Tonny Dijck van de PvdA pleitte hartstochtelijk voor het behoud van deze containers. ‘Wij willen die graag behouden, want het werkt uitstekend. Wij zien dat daar heel veel gebruik van wordt gemaakt.’

Andere fracties zagen liever dat de frequentie van de PMD-inzameling verhoogd wordt naar 1x per week. En ook gingen er stemmen op om de inzameling van het GFT-afval in de zomermaanden op te schalen naar 1x per week. De VVD stond als enige partij nog het meest achter de voorgestelde maatregelen. ‘Voor ons is de milieudoelstelling het belangrijkste’, verklaarde fractievoorzitter Pieter Brooijmans. Vaker GFT of PMD inzamelen, wij denken dat dat niet hoeft. En extra stortingen voor bepaalde doelgroepen vinden wij niet verkeerd, maar de vraag is of het nodig is.’ Wel was de raad het unaniem met elkaar eens dat de veranderingen begeleid moeten worden met een uitgebreid communicatietraject.

Belangrijke stap
Wethouder Jansen was blij met alle input. ‘Vandaag gaan we een belangrijke eerste stap zetten op de weg naar minder restafval . En dat zal best wennen zijn’. De wethouder beloofde alle suggesties van de raad mee te nemen en gaf al een schot voor de boeg. ‘Natuurlijk staan wij open voor maatwerk voor bijzondere doelgroepen, zoals ouderen en mindervalide mensen. En als u wilt dat we wekelijks PMD gaan inzamelen, dan moeten we eens bekijken of dat kan, want daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan.’  En over de communicatie naar de inwoners toe; “Wij hebben daar bewust mee gewacht tot u als raad het besluit heeft genomen. Als wij al eerder hadden gecommuniceerd, dan zou u als raad niks meer te zeggen hebben gehad. Zodra u het besluit heeft genomen, gaan we het communicatieplan in gang zetten.’

Reacties