D66 wil sneller actie bij TUF Recycling

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

ASIR heeft nog steeds geen definitief plan van aanpak ingediend bij de gemeente Dongen om aan de slag te gaan op de locatie van TUF Recycling BV aan de Vierbundersweg. En de gemeente is ook niet van plan hier een deadline aan te stellen.

ASIR meldde zich vorig jaar bij de gemeente als mogelijke kandidaat om de problemen bij TUF Recycling op te lossen. Het bedrijf heeft inmiddels in september vorig jaar meer dan 10.000 ton infill afgevoerd van het buitenterrein. Maar daarna is het stil gebleven. Dit tot groot ongenoegen van D66. Die vindt dat het te lang duurt en dat de gemeente de regie stevig terug moet pakken. ‘We hadden een stappenplan met deadlines en dwangsommen. Maar nu wacht het College af tot TUF en ASIR met een oplossing komen. Is de strategie van de gemeente veranderd?’,wilde Marieke Schouten weten.

Door: Bernadette Klerx

Matten niet goed afgedekt
Het is D66 ook een doorn in het oog dat de brandresten nog steeds niet opgeruimd zijn en dat er binnen in de hallen nog steeds 300 ton te veel aan infill ligt.’Waarom halen we dat niet weg, zodat we kunnen beginnen met het opruimen van de brandresten. Daar hadden we toch allemaal lasten onder dwangsom voor opgelegd?’, zo vroeg Schouten zich af.  Het raadslid had zich ook flink geërgerd aan de matten op het buitenterrein. ‘De berg matten buiten is niet goed afgedekt. Ik ben vanmorgen nog gaan kijken en de afdekking is onvoldoende of stuk gewaaid. Er liggen bovendien korrels langs de randen van het hekwerk. De gevolgen voor het milieu lijken me duidelijk.’

Geen koerswijziging
Volgens burgemeester Starmans was er helemaal geen sprake van een koerswijziging. ‘Er is in Nederland nog steeds geen oplossing voor het recyclen van kunstgras. In Amsterdam zijn ze bezig met het bouwen van een fabriek maar die is nog niet in werking. En als er geen mogelijkheid is om te recyclen kunnen we bedrijven ook niet dwingen. Dat heeft niks te maken met een andere strategie.’  In eerdere schriftelíjke vragen van D66 over dit onderwerp meldt het College ook nog dat ‘ onze inzet erop gericht is dat marktpartijen hun verantwoordelijkheid nemen en financiële gevolgen voor de gemeente Dongen zoveel mogelijk worden vermeden. ’

Starmans wilde wel graag een misverstand uit de wereld helpen. ‘Er ligt binnen in de hal nog 300 ton te veel aan infill, maar als je dat weghaalt, kunnen de brandresten nog steeds niet opgeruimd worden. Dat is echt een utopie. Die 300 ton is de hoeveelheid bovenop de vergunde situatie. Maar er ligt nog veel en veel meer en dat moet allemaal weg. Pas dan kunnen de brandresten opgeruimd worden.’ Omdat de infill binnen ligt opgeslagen is er overigens geen gevaar voor het milieu, heeft het College eerder al laten weten.  Starmans beloofde wel dat ze de afdekkking buiten weer eens onder de aandacht zal brengen. ‘Het klopt dat dat nu onvoldoende is. Dat heb ik zelf ook geconstateerd’.  Marieke Schouten vond ook dat de burgemeester maar eens contact op moest nemen met het Openbaar Ministerie over de stand van zaken van het onderzoek naar de brand. Het antwoord daarop was kort en krachtig.  ‘Ik ben net zo nieuwsgierig als u en ik vraag er dan ook regelmatig om bij het OM maar ze doen er geen uitspraken over.’

Betrouwbare partner
Het College vindt ASIR overigens nog steeds een betrouwbare partner. Dat antwoordt ze op eerdere schriftelijke vragen van D66. ASIR is een dochteronderneming van ASIE en die is in Noorwegen in opspraak geraakt vanwege vermeende dubieuze transacties. Het bedrijf zou afgedankte matten die eigenlijk gerecycled moesten worden, naar het buitenland hebben verscheept hebben, waar ze weer in gebruik genomen zijn.  ‘Wij hebben bij het ministerie navraag gedaan over ASIR en er zijn geen compromitterende feiten bekend. Bovendien werken wij niet samen met ASIR. Wij hebben alleen een rol in het verlenen van vergunningen en handhaving. ASIR is een samenwerking aangegaan met verschillende partijen, waaronder TUF Recycling BV’, zo meldt het College.

Reacties