Een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod in Dongen…hoe denkt de gemeenteraad er eigenlijk over?

Foto: Pixabay License

De afgelopen dagen werden we in allerlei media geconfronteerd met uiteenlopende meningen over het al dan niet verbieden van vuurwerk tijdens de komende jaarwisselingen. Hoe zit dat eigenlijk in Dongen?

Ook in ons dorp vonden dit jaar enkele vuurwerkincidenten plaats. Al op 27 november verloor een 15-jarige jongen enkele vingers als gevolg van het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk. Op 23 december raakte een 17-jarige Dongenaar licht gewond door vuurwerk. Tijdens de jaarwisseling werd met vuurwerk een ruit vernield op basisschool de Vlinderboom en brak er brand uit in een woning aan de Weide, waarbij enkele huisdieren het niet overleefden. De gemeente heeft nog geen mededelingen gedaan over de schade die dit jaar aangericht werd aan openbare eigendommen.

De roep om een vuurwerkverbod wordt in veel gemeenten steeds groter. dongen.nieuws.nl vroeg de fractievoorziters in de Dongense gemeenteraad hoe zij over deze kwestie denken. Dat de kwestie leeft, blijkt uit het feit dat enkele partijen (Volkspartij Dongen en Dongense VVD)  aangaven dit eerst in de fractievergadering van aanstaande maandag te bespreken alvorens met een standpunt naar buiten te treden. We ontvingen al wel een reactie van Martin Montens, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid en Marieke Schouten van D66. Van de overige partijen ontvingen we nog geen reactie.

Reactie Martin Montens (PvdA)
De fractie van de PvdA Dongen vindt het belangrijk om het gesprek hierover te gaan voeren als gemeenteraad en wij staan open voor een gedeeltelijk, of zelfs een algeheel vuurwerkverbod.
Een mogelijkheid dat er een professionele vuurwerkshow georganiseerd wordt door de gemeente, kan wat ons betreft zeker tot een van de mogelijkheden behoren. Wij vinden het wel van enorm belang dat de ‘wensen’ van de Dongenaren binnen een eventuele nieuwe keuze/invulling omtrent dit onderwerp worden meegenomen. Wat ons betreft moeten de Dongenaren hier dus direct bij worden betrokken.

Reactie Marieke Schouten (D66)
Onze fractie is benieuwd naar het standpunt en de voorgestelde maatregelen van het kabinet in deze. Wij zijn sowieso voorstander van het uitvoeren van de landelijke aanbevelingen van de politie en de veiligheidsexperts, waaronder een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Wij hopen dan ook dat dat landelijk ingevoerd gaat worden. Wat betreft een totaal lokaal verbod in Dongen: dat lijkt ons op dit moment een stap te ver. Wel zouden we graag willen kijken naar de wens en de haalbaarheid van het instellen van een aantal vuurwerkvrije zones. Bijvoorbeeld rondom de Volckaert. En wie weet, een mooie vuurwerkshow in Dongen en ’s Gravenmoer?

 

Reacties