Afvalinzameling flink op de schop: restafval moet drastisch minder

Foto:

De afvalinzameling in Dongen gaat flink op de schop: er moet drastisch minder restafval ingezameld worden. Nu produceert de Dongenaar nog 170 kilo (fijn en grof) restafval per jaar. Dat moet terug naar 100 kilo per persoon per jaar in 2021 en zelfs naar 30 kilo in 2025.

En dat gaat met het huidige inzamelingssysteem niet lukken, zo heeft het College van B&W geconcludeerd. Daarom heeft ze een hele reeks maatregelen op stapel staan. De twee belangrijkste voor het jaar 2021 zijn: het restafval wordt nog maar 1x in de vier weken opgehaald in plaats van 1 x per twee weken. Wie gebruikt maakt van de ondergrondse container mag nog maar 39 x per jaar zijn restafval storten in plaats van nu 200 x. Nieuw is dat bij alle appartementen- en flatgebouwen afsluitbare containers worden geplaatst waar mensen onbeperkt het GFT- afval kunnen brengen.

Door : Bernadette Klerx

Schoner milieu
De inzameling van het overige afval verandert niet. Dat betekent dat de groenbak nog steeds 1x per twee weken geleegd wordt en ook de PMD-zakken worden 1x per twee weken opgehaald. De maatregelen zijn nodig om de landelijke doelstellingen te halen, ook wel bekend onder de naam VANG (Van Afval Naar Grondstof). Alle Nederlandse gemeenten zijn door het Rijk uitgedaagd om zich de komende vijf jaar in te zetten voor een fikse vermindering van het restafval. Op welke manier en in welk tempo de gemeenten dit willen doen, mogen ze voor een groot deel zelf bepalen. Als het doel maar bereikt wordt en dat is verspilling van grondstoffen tegengaan en grondstoffen hergebruiken om zo een schoner milieu te krijgen.

De gemeente Dongen is hier al langer mee bezig en heeft nadat de gemeenteraad in juni het Grondstoffenbeleid vaststelde, nu een pakket concrete maatregelen voorgesteld. Het College verwacht dat de maatregelen een besparing opleveren van 26 euro per huishouden. De gemeenteraad bespreekt de voorstellen volgende week donderdag.

Inzamelpunt medisch afval, hogere tarieven grofvuil
Naast deze twee grote veranderingen heeft de gemeente nog een flink aantal kleinere maatregelen in het vat zitten. Zo wordt gedacht aan het invoeren van een inzamelservice voor medisch afval( b.v. stoma’s en katheters).  De PMD-zakken blijven, maar de perscontainers voor PMD-afval bij supermarkten worden stopgezet. Die zijn relatief gezien veel duurder dan de afhaalservice met de PMD-zakken.  Daarnaast wil de gemeente inzicht krijgen in de kosten die ontstaan door zwerfafval of doordat mensen afval zomaar ergens bij containers of glasbakken plaatsen. Vervolgens zullen er passende maatregelen genomen worden. Het tarief voor ongescheiden grofvuil wordt mogelijk verhoogd. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat mensen hun grof restafval op de Coolhof gaan dumpen als er straks minder vaak ingezameld wordt.

Politiek: aandacht voor senioren
De gemeenteraad heeft in december tijdens een informatieve bijeenkomst zijn licht laten schijnen op de voorstellen en heeft al een paar suggesties aan de hand gedaan. Zo werd geopperd om de GFT-bak in de zomermaanden wekelijks te laten legen in plaats van tweewekelijks. Het College ziet hier wel de voordelen van in (minder geuroverlast en bestrijding ongedierte) maar laat ook weten, dat dat duurder is.
Vanuit de gemeenteraad is daarnaast voorgesteld om voor de Dongense 80-plussers meer dan 39 stortingen in de ondergrondse container toe te staan. Deze groep mensen is vaak een heel stuk minder mobiel of heeft fysieke beperkingen en kan niet zulke zware zakken sjouwen. In Dongen gaat het om zo’n 1300 mensen. Als voor deze groep senioren het aantal stortingen wordt verhoogd naar 52, zou dat al helpen. Het College staat daar wel positief tegenover. Een ‘upgrade’ naar 52 stortingen kost niks extra’s en voor de ouderen levert het een groot voordeel op.

Voorlichting
De veranderingen worden begeleid met een uitgebreide voorlichtingscampagne. Als ervarng opgedaan is met een aantal maatregelen wil de gemeente ook graag in gesprek met inwoners om te bespreken of de maatregelen het gewenste resultaat hebben .

Reacties