Flinke opknapbeurt voor begraafplaatsen

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Begraafplaats De Kremer aan de Groenstraat krijgt een flinke onderhoudsbeurt. De kwaliteit van het groen wordt verbeterd, er wordt fors gesnoeid en op sommige plaatsen ook gerooid. Ook wordt nieuwe beplanting aangebracht, onder andere in de gaten in de grafrijen; daar zijn inmiddels al voor een deel bloeiende heesters aangeplant. Daarnaast zijn, verspreid over de begraafplaats, bloembollen geplant.

In de gemeenteraad is de matige onderhoudsstaat van de begraafplaatsen al meerdere malen aanleiding geweest voor vragen. Volgens de politiek kwamen er vanuit de bevolking nogal wat opmerkingen en klachten over het onderhoud van de begraafplaats. Maar daar gaat de gemeente nu met een pakket aan maatregelen iets aan doen.

Door: Bernadette Klerx

‘Het aanzien van De Kremer is de laatste jaren versoberd’, zo geven burgemeester en wethouders onmiddellijk toe in een brief aan de gemeenteraad. ‘Dat komt ondermeer door de gaten in de rijen grafstenen, die onstaan zijn door het ruimen van graven’. Met nieuwe beplanting, snoei- en rooiwerkzaamheden wil de gemeente hierin verbetering brengen.

Zo worden bijvoorbeeld in de tweede urnentuin slechte delen van de haag verwijderd en vervangen door laag groen. ‘Dit verbetert het aanzicht en geeft een meer open karakter. Daarnaast wordt een proef gedaan met het plaatsen van schanskorven. Op verschillende andere plaatsen, onder andere aan de kant van de Groenstraat, wordt groen gerooid en nieuwe beplanting geplaatst. Aan de zuidkant van de begraafplaats wordt een zestal zuilbomen geplaatst’, zo laat het College weten.

Maar niet alleen de begraafplaats, ook het servicegebouw heeft een update gekregen. Er is een gereedschapsruimte en een verblijfruimte gemaakt en in de verblijfsruimte is verwarming aangebracht voor de vrijwilligers en diegene die een uitvaart begeleidt.

Begraafplaats ’s Gravenmoer
Ook in ’s Gravenmoer is men een slag gegaan met het opknappen van de begraafplaats. Ook daar zijn bloembollen geplant, met name langs de entree, voor de urnengraven op het oude gedeelte en de uitbreiding. De strook gras onder de oude beuken is inmiddels geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid, want dat gras van van slechte kwaliteit en het maaiveld was niet egaal. Zowel op De Kremer als in s‘ Gravenmoer is gekozen voor een biomix van bloembollen. Die biomix trekt natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan.

Vrijwilligers
Op de begraafplaats in ‘s Gravenmoer is al jarenlang een club vrijwilligers actief. Zij onderhouden het oude gedeelte en knappen op verzoek van nabestaanden monumenten op. Zo hebben zij enkele scheefhangende en kapotte grafstenen weer in goede staat gebracht.

Ook op De Kremer wil men voor het onderhoud gaan werken met vrijwilligers. Samen met ContourdeTwern is een wervingsactie opgezet en die heeft al vier vrijwilligers opgeleverd. Zij zijn inmiddels ook actief aan de slag.

Reacties