Wethouder René Jansen: ‘Zo snel mogelijk einde aan stankoverlast’

Foto: Pixabay License

Wethouder René Jansen heeft vrijdag de OMWB gevraagd extra controles te houden in het kader van stankoverlast. Ook heeft hij aangedrongen op het nemen van extra bedrijfsmaatregelen. ,,Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de stankoverlast die onze inwoners ervaren. Het duurt allemaal veel te lang”, aldus de wethouder.

Sinds half november zijn er zo’n 145 klachten van inwoners uit meerdere wijken in Dongen binnengekomen. Deze hebben te maken met problemen bij Watertreatment aan de Vierbundersweg. Dit bedrijf verzorgt de waterzuivering voor twee ondernemingen op industrieterrein Tichelrijt. De geur komt vrij door het (gedeeltelijk) uitvallen van de biologische waterzuivering bij ECCO Leather BV.

Spoedoverleg
De wethouder dringt erop aan dat Watertreatment extra maatregelen in de bedrijfsvoering gaan nemen, zowel voor de korte als de langere termijn. Dat heeft hij vandaag besproken in een spoedoverleg met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De OMWB is namens de provincie de toezichthouder en onderhoudt de contacten met Watertreatment.

Korte termijn
Vrijdag was de OMWB op locatie bij Watertreatment. Het bedrijf gaf daarbij aan deze week begonnen te zijn met het toevoegen van chemicaliën aan de twee grote tanks met afvalwater. Dat moet zorgen voor een hogere pH-waarde. Daarmee kan worden voorkomen dat er vorming plaats heeft van H2S. Deze stof ruikt naar rotte eieren en zorgt voor de stankoverlast. ,,Ik heb de OMWB gevraagd om twee keer per week de pH-waarden ter plaatse met Waterstromen te controleren. In elk geval tot het moment dat het probleem is opgelost. We hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk zo snel mogelijk een einde maken aan de overlast”, aldus de wethouder.

Langere termijn
Voor de oplossing voor de langere termijn heeft Watertreatment bij de OMWB aangekondigd vanaf januari 2020 over te gaan tot het plaatsen van actieve koolfilters die zorgen voor reiniging van de lucht. ,,We zullen dat met speciale aandacht volgen. We hopen dat daarmee een volgende, structurele stap wordt gezet”, aldus de wethouder.

Volksgezondheid
De OMWB staat ook in contact met de GGD. Dit in het kader van het monitoren van mogelijke risico’s voor de volksgezondheid.

Reacties