Ingezonden: ‘Boze Dongenaren komen massaal de wethouder bezoeken’

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Ingezonden door buurtvertegenwoordiging Broederhuis Glorieux

Boze Dongenaren komen massaal de wethouder bezoeken

Met de enorme opkomst van buurtbewoners werd het vuur aan de schenen gelegd van tijdelijke wethouder Pieters. Hij mag het probleemdossier project broederhuis behandelen en zijn communicatietalent inzetten om het vertrouwen van de buurtbewoners te winnen.

Maar van zijn communicatietalent hebben de buurtbewoners niet veel gezien. Zij worden er onderhand moe van om na zoveel jaren weer te moeten zeggen aan de gemeente dat ze willen praten over een definitieve invulling van het broederhuis. Dit hebben ze goed laten merken. De buurtbewoners willen geen tijdelijke huisvesting meer. Hier is geen draagvlak voor. Het is nu al ruim 10 jaar tijdelijk en de gemeente zal de aanvraag voor nog eens 10 jaar tijdelijke huisvesting gaan goedkeuren. Dat is samen 20 jaar tijdelijk. De buurtbewoners laten hun woede horen want zij vinden 20 jaar NIET tijdelijk, dat is vast.

Volgens de buurtvertegenwoordiging is wel duidelijk waarom weer 10 jaar nodig is namelijk voor het rendement van de verhuurders. Wethouder Pieters verliest zijn zelfbeheersing en zegt met de precieze woorden :”Dat is niet waar Germaine, je moet geen onzin verkopen! Oeps, is dit het communicatietalent wat de gemeente Dongen heeft binnengehaald om het probleemdossier te sluiten?. Is dit vertrouwen winnen? Is dit dan de man waar de gemeente alle hoop op heeft gevestigd?

Er is een uitgewerkt plan overhandigd aan Pieters waarin de definitieve bestemming van Glorieux staat beschreven. Dit plan is in 2014 al besproken met wethouder Panis en van Beers en is toen van tafel geschoven. Over dit plan wil de buurtvertegenwoordiging graag in gesprek gaan met Pieters op het gemeentehuis. Buurtbewoners hebben de verwachting dat er sneller gestart zal worden met de definitieve invulling als de gemeente de vergunningsaanvraag voor tijdelijke huisvesting afwijst. Nu blijft het alleen bij praten, praten, praten en wordt er totaal geen actie ondernomen. Pas in januari/februari 2020 wil Pieters met elkaar om tafel gaan om ideeën te bespreken voor definitieve invulling. Wetende dat Pieters tot en met eind februari wethouder blijft geeft de buurtbewoners nou niet echt het “ wauw” gevoel want dan begint de carrousel opnieuw.

Ingezonden stukken/ meningen kunt u sturen naar [email protected] De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten of te weigeren. Opname van ingezonden stukken betekent niet automatisch dat de redactie het met de inhoud of met de strekking van de stukken eens is.

Reacties