Kwestie Broederhuis Glorieux wordt echt hoofdpijndossier

Foto:

“Ik heb goed geslapen, maar ook heel kort. Ik heb veel nagedacht” aldus een geëmotioneerde tijdelijk wethouder Maarten Pieters donderdagochtend, nadat hij de nacht had doorgebracht in het voormalige Broederhuis Glorieux. Woningcorporatie Leystromen, eigenaar van het gebouw, en huurder Bouwvast Beheer hebben plannen om hier tijdelijk arbeidsmigranten te huisvesten. Buurtbewoners zijn daar fel op tegen en willen een blijvende oplossing voor de al 10 jaar durende leegstand van het Broederhuis.

Op verzoek van Leystromen en heeft Gemeente Dongen aangegeven onder voorwaarden een omgevingsvergunning te willen verlenen voor de huisvesting van arbeidsmigranten voor een periode van maximaal 10 jaar, met een maximaal aantal van 100 personen. Buurtbewoners strijden al lange tijd tegen dit voornemen. Wethouder Pieters bezocht de locatie om met buurtbewoners in gesprek te komen over de toekomstige invulling van het voormalige broederhuis.

Een zestigtal boze buurtbewoners kwamen woensdagavond gezamenlijk naar het Broederhuis om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken . Buurtvertegenwoordigers Cees Embrechts en Germaine Portier spraken namens hen. “Wij balen ervan dat wij hier wéér moeten staan” zo zette Embrechts meteen de toon. “Is dit een PR stunt, een poppenkast of een charme-offensief? We zijn hier nu al jaren mee bezig en hebben ook al duidelijk kenbaar gemaakt aan de gemeente dat er onvoldoende draagvlak is in de buurt voor de huidige plannen van Leystromen. Wij willen een permanente oplossing voor dit gebouw, niet een tijdelijke en hebben dit diverse malen duidelijk gemaakt aan voormalig wethouder Bea van Beers”. Ter ondersteuning kreeg wethouder Pieters van Embrechts nogmaals de petitie met 517 handtekeningen van buurtbewoners overhandigd, waarin zij aangeven het niet eens te zijn met de plannen. Eerder dit jaar ontving toenmalig wethouder Bea van Beers ook deze petitie uit handen van de buurtvertegenwoordigers.

Dat alles weerhield de gemeente er niet van om de intentie uit te spreken toch een omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten af te gaan geven aan Leystromen. Na de aanvraag van de woningcorporatie bleek echter dat de huidige beleidsregels niet voorzien in het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten zodat de vergunning niet kon worden verleend.

Daarop heeft de gemeente de woningcorporatie gevraagd om de vergunningsaanvraag voorlopig in te trekken. Na het aanpassen van de beleidsregels zou Leystromen dan een nieuwe omgevingsvergunning kunnen aanvragen. “De spelregels worden ineens aangepast” aldus Germaine Portier ”dat kan gewoon niet. Wij willen geen tijdelijke invulling maar een permanente. De buurtbewoners voelen zich in de steek gelaten door de gemeente Dongen die de mond vol heeft van het feit dat men draagvlak onder de bevolking zo belangrijk vindt. We hebben al een traject van jaren achter de rug met uw voorgangster Bea van Beers. Zij heeft steken laten vallen en is nu ineens uit het zicht verdwenen. We zijn het vertouwen in de gemeente volledig kwijt.” Geëmotioneerde buurtbewoners vielen Portier regelmatig bij in haar betoog.

In zijn reactie probeerde wethouder Pieters het standpunt van de gemeente te verhelderen. “wij weten als college dat er veel ongenoegen is onder de buurtbewoners. Dat willen wij ook niet, wij blijven graag met u in gesprek, en natuurlijk ook over een permanente oplossing. Maar wij hebben met andere dingen te maken zoals regionale afspraken. Daar zijn wij ook aan gebonden. Bovendien kost het vele jaren voordat je zo’n gebouw een andere definitieve invulling kunt geven. Er gebeurt niets stiekem, de regels van de wet worden gewoon gevolgd, ging Pieters verder. “Nogmaals, wij praten op het gemeentehuis graag met u als buurtvertegenwoordigers en alle andere betrokken partijen. En natuurlijk willen we ook praten over een oplossing maar de gemeente is geen eigenaar van het gebouw en speelt dus een beperkte rol.”

Germaine Portier kwam namens de buurt nog met een alternatief op de proppen “Er ligt een grote subsidiepot bij de overheid om een gebouw als dit een bestemming te kunnen geven die in de buurt wel gedragen kan worden, denk bijvoorbeeld aan het huisvesten van ouderen” aldus Germaine ,die daarbij een uitgewerkt rapport overhandigde aan de wethouder. Deze mogelijkheid hebben we overigens al in 2014 onder de aandacht gebracht van Piet Panis en Bea van Beers, maar er is nooit iets mee gedaan, dus als u zegt dat zoiets jaren duurt dan hadden we al een stuk verder kunnen zijn”

“U heeft het nu weer over een volgend gesprek. Om te praten over een definitieve oplossing. Wij zijn van mening dat daar aan gewerkt moet worden in plaats van steeds maar weer praten en praten. Als u nu gewoon besluit om die omgevingsvergunning niet te verlenen dan wordt de druk op Leystromen vanzelf hoger om een andere definitieve oplossing voor dit gebouw te zoeken. Maar al onze argumenten lijken aan dovemansoren gericht.”

Hierna besloten de ruim zestig buurtbewoners en masse om weer huiswaarts te gaan, de wethouder en enkele andere bezoekers a chterlatend. “Dit is nu een voorbeeld van het NIMBY complex”, aldus een achterblijvende buurtbewoner. “Dat staat voor ‘Not In My Backyard’. Maar niet iedereen denkt daar zo over, er zijn ook mensen hier in de buurt die open staan voor de argumenten van de gemeente. Ik vind het persoonlijk wel acceptabel dat hier arbeidsmigranten gehuisvest worden. We zullen zien hoe dit af gaat lopen.”

Een dag later staat wethouder Pieters na het ontbijt in het Broederhuis de pers te woord. Geëmotioneerd vertelt hij dat hij gedurende de nacht veel nagedacht heeft. “Over de onmacht van ons allemaal…ik heb gisteravond een groep mensen op bezoek gehad die zich niet gehoord en vernederd voelen. Dat willen we niet We zijn allemaal onmachtig en dat is lastig”

“Er is veel gebeurd in het verleden. Ik heb getracht een opening te maken . We hebben immers als gemeente ook een verantwoordelijkheid om mensen fatsoenlijk te huisvesten. We hebben een zorgplicht. De gemeenteraad stelt daarnaast de kaders waarbinnen wij werken.”

“Natuurlijk willen wij ook een permanente oplossig en het mag niet zo zijn dat groepen mensen, zoals de buurtbewoners, zich buitengesloten voelen. De oplossing die ik zie is dat we in gesprek blijven met elkaar maar dat wil niet zeggen dat de gemeente Dongen de vergunning niet gaat verlenen. Eigenaar Leystromen heeft geld geïnvesteerd in Glorieux en wil iets met het gebowu doen. Het verlies wat ze er anders mee lijden komt immers uiteindelijk toch op de rekening van de ovetige huurders terecht. Het achterliggende park verloedert beetje bij beetje dus er moet iets gebeuren. Leystromen ziet blijkbaar geen mogelijkheden voor een permanente invulling. Daarom is men, samen met Bouwvast Beheer en E&A (het uitzendbureau voor Poolse flexwerkers, red) met dit initiatief gekomen. Wij verbinden allerlei strenge voorwaarden aan de bewoning van het gebouw, dat weet de buurt ook. En daarom willen we ook in gesprek met de buurt blijven.“

Verwacht wordt dat Leystromen na aanpassing van de beleidsregels door gemeente Dongen opnieuw een vergunningaanvraag zal indienen. Na goedkeuring van de gemeente worden bezwaarmakers in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Mocht dit gebeuren dan is het in laatste instantie de Raad van State die een definitief oordeel zal vellen. Dit betekent dat deze kwestie Dongen nog lange tijd in zijn greep zal houden. In maart zal de huidige tijdelijk wethouder Maarten Pieters zijn functie inclusief dit hoofdpijndossier overdragen aan een definitieve opvolger. Hiervoor heeft de Partij van de Arbeid huidig fractievoorzitter Eline van Boxtel-Pullens voorgedragen. 

Foto’s: Jan Stads/Pix4Profs

Reacties