Geen subsidie meer voor gemeentelijke monumenten

Foto: Google Streetview

De subsidie voor het onderhoud en de restauratie van gemeentelijke momumenten wordt afgeschaft. Dat is een rechtstreeks gevolg van de bezuinigingen. Afschaffing levert de Dongense schatkist een besparing op van € 25.000 per jaar.

Heemkundekring de Heerlyckheit Dongen en de gemeentelijke Welstands-/Monumentencommissie zijn zeer ontstemd over dit besluit. En ook de raadsfracties van het CDA en D66 toonden zich bepaald niet gelukkig met deze maatregel. ‘Hoe kan het dat we de subsidie afschaffen terwijl we als ambitie uitspreken dat we ons cultureel erfgoed willen beschermen’, vroeg D66-raadslid Henriet Jespers zich verbaasd af. Zij kreeg steun van CDA-raadslid Koenraad van Eersel.

Door: Bernadette Klerx

Eind 2017 maakte de gemeenteraad het mogelijk dat eigenaren van gemeentelijke monumenten subsidie konden krijgen voor het onderhoud en de restauratie van hun pand. In Dongen zijn 51 panden of gebouwen aangemerkt als gemeentelijk monument. Nu, amper twee jaar later wordt de regeling weer afgeschaft.

‘Onverstandig besluit’
De Heemkundekring en de Welstands-/monumentencommisie hebben allebei in een brief aan de gemeenteraad hun ongenoegen hierover uitgesproken. ‘Een onverstandig besluit’, volgens de Heemkundekring. ‘We weten dat investeren in monumenten leidt tot waardestijging van het onroerend goed. En die waardestijging ziet de gemeente weer terug in de Onroerend Zaakbelasting. Daarnaast bouwen de particuliere monumenten mee aan het rijke cultuurhistorische karakter van Dongen. Een schat aan erfgoed, die zijn spin-off heeft naar het toerisme en de lokale economie . Een erfgoedwaarde, waar gemeente en raad graag mee koketteren als zij het goede en gunstige vestigingsklimaat van Dongen uitdragen.’ Bovendien vindt de Heemkundekring het schrijnend dat het schrappen van de subisidie maar een schijntje is op het totaal te bezuinigen bedrag van 4,1 miljoen euro. ‘Het is slechts een druppel op de gloeiende plaat.’

‘Erfgoed komt in gevaar’
Heemkundekring de Heerlyckheit Dongen en de Welstands-/Monumentencommissie vinden het verder vreemd dat de gemeente wel de mond vol heeft van het behouden en versterken van de eigen identiteit en het eigen karakter van Dongen, maar dat ze nu wel de subsidie gaat afschaffen. ‘De subsidie is een steun in de rug voor eigenaren van monumenen om de extra kosten te maken en de instandhouding van hun monument te stimuleren. Als de subsidiemogelijkheid wordt afgeschaft is er geen stimulans meer voor eigenaren om behoud van het gemeentelijk erfgoed te waarborgen en zal ons erfgoed in gevaar komen of in de toekomst verloren gaan,’zo voorspelt de Welstands-/Monumentencommissie.

Maar hun pleidooi was bij het merendeel van de gemeenteraad aan dovemansoren gericht. ‘Als de euro’s er niet zijn, moet je de ambities bijstellen’ Wethouder Petra Lepolder was lichtelijk verbaasd over de teleurstelling bij de fracties van het CDA en D66. ‘Dit voorstel was opgenomen in de begroting die we twee weken geleden hebben besproken en toen heb ik hier niemand over gehoord. Gezien de emoties die er nu zijn, was dat wel logisch geweest.’ Maar de wethouder kon de pijn wel een beetje verzachten. ‘Wij koesteren ons erfgoed heus wel. Ik ben onlangs op bezoek geweest bij de Heemkundekring en ik was onder de indruk van het vele en goede werk wat zij doen. Ik heb hen ook uitgedaagd om ons steeds te blijven voorzien van advies.’

Over het schrappen van de subsidie was de wethouder duidelijk. ‘Een begroting bestaat uit euro’s en ambities. Als die euro’s er niet zijn dan moet je je ambities bijstellen en ja, als je 4,1 miljoen moet bezuinigen, dan zijn er weinig ambities die je nog overeind kunt houden.’ Ze kreeg bijval van burgemeester Starmans. ’Het gaat hier alleen om het afschaffen van de subsidie en dat betekent niet dat we geen oog meer hebben voor ons erfgoed.’

Reacties