Bouw zestig vakantiewoningen bij Pukkemuk weer stap dichterbij

Foto: Pukkemuk

De bouw van zestig vakantiewoningen bij recreatieboerderij Pukkemuk is weer een stap dichterbij gekomen nu de Raad van State het verzoek om schorsing van het bestemminsplan, dat ingediend was door een aangrenzende glastuinder, heeft afgewezen.

De bezwaarmaker is van mening dat de vakantiewoningen te dicht op zijn kassen zouden komen te staan waardoor de gasten die in die woningen verblijven zouden kunnen gaan klagen over overlast van zijn bedrijf. Bovendien geeft de bezwaarmaker aan dat er, toen hij zich vestigde aan de Fazantenweg in 2009, van gemeentezijde is aangegeven dat Pukkemuk niet meer verder zou uitbreiden.

Huub van Leijsen: “Ik ben erg blij met dit bericht van de Raad van State, wij moeten nu nog wachten tot de definitieve uitslag, maar voor nu staan wij er erg positief in”. Met deze uitspraak wil van Leijsen wederom met de bezwaarmaker om tafel zitten om tot een overeenkomst te komen.

Er loopt nog een bodemprocedure maar met de eerste werkzaamheden kan Recreatieboerderij Pukkemuk nu starten. Van Leijsen wil in eerste instantie beginnen met de bouw van tien vergunnigsvrije woningen. Deze zouden dan voor het komende seizoen al klaar moeten zijn. Voor 52 chalets zou Pukkemuk overigens geen vergunning nodig hebben omdat deze niet hoger zijn dan 5 meter en niet groter dan zeventig vierkante meter. De voorzieningenrechter weet echter niet hoe een en ander gaat verlopen als het bestemmingsplan in de bodemprocedure alsnog wordt vernietigd. “De bouwer neemt een zeker risico neemt als hij op korte termijn zou beginnen met de bouw van deze recreatiewoningen” aldus de rechter in zijn uitspraak.

Huub van Leijsen is echter vol vertrouwen in een goede afloop van de bodemprocedure. “Ik hoop dat de bezwaarmaker nu inziet dat een eventuele verdere procedure geen zin heeft en dat hij zich ook neerlegt bij de uitspraak,” vertelt hij.”De gemeente Dongen, Brabantse Delta en de provincie zijn allen akkoord. Buiten de bezwaarmaker zijn ook alle omwonenden akkoord met het toekomstige vakantiepark” aldus van Leijsen

Uitbreiding
Begin dit jaar heeft de Gemeente Dongen al akkoord gegeven voor de zestig vakantiewoningen aan de Fazantenweg te Dongen. Er zijn te weinig accommodatie-mogelijkheden in de regio en de gemeente Dongen ziet de uitbreiding als een positieve zet voor de recreatieve sector.

Reacties