Oppositie hekelt College: ‘Meest anti-sociale begroting in tijden’

Foto: Pixabay License

Een forse stijging van de OZB en afvalstoffenheffing, kortingen op subsidies voor het verenigingsleven en voorlopig even pas op de plaats met nieuwe projecten. Dat is de nieuwe realiteit voor Dongen: er moet immers 4,1 miljoen bezuinigd worden en daarom moet iedereen er aan geloven en zijn (financiële) steentje bijdragen. De gemeenteraad werd er gisteren niet vrolijker van.

De oppositiepartijen D66, Ouderenpartij en CDA hadden grote moeite met het ‘weinig sociale karakter’ van de begroting. PvdA, VVD en Volkspartij Dongen hadden vooral complimenten voor het feit dat er ondanks alle financiële malaise toch een sluitende begroting ligt.

Door Bernadette Klerx

‘Meest anti-sociale begroting in tijden’
De felste kritiek kwam van D66. ‘Het College lijkt eindelijk doordrongen van de slechte financiële positie, maar de keuzes die in deze begroting gemaakt worden zijn niet de onze. Het is de meest anti-sociale begroting sinds tijden in Dongen’, trok Marieke Schouten fel van leer. ‘Deze begroting tast het Dongens DNA aan. Taken worden afgestoten, mantelzorgbonnen en buurtbemiddeling worden afgeschaft, en de goederenbank wordt financieel getroffen. Geef deze begroting een socialer karakter. Dan krijgt het begrip ‘in Dongen doen we dingen samen’ ook weer meer inhoud’.

Ook de Ouderenpartij had geen goed woord over voor ‘de onterechte keuzes’ die gemaakt zijn in de sociale sector. ‘Het thema ouderen wordt steeds belangrijker, want 20% van Dongen is 65+, maar in deze begroting is daar weinig aandacht voor ’, zo merkte Jan Kennekens teleurgesteld op. Hij doelde onder meer op de stijging van de woonlasten. ‘Het gaat maar om een paar tientjes wordt dan gezegd, maar onze pensionado’s gaan er al jaren op achteruit en zien de lasten steeds maar stijgen.’

OZB-verhoging: forse aderlating voor VVD
De forse verhoging van de woonlasten is ook voor de VVD even flink slikken geweest. ‘Dit is een forse aderlating voor ons’, liet VVD-woordvoerder Pieter Brooijmans weten. Stijging van de OZB is niet wat wij willen maar is in deze financiële situatie onvermijdelijk. Na deze verhoging ligt de OZB voor bedrijven nog steeds 20% onder het landelijk gemiddelde. Jarenlang hebben we de lasten zeer laag gehouden en daar moeten we helaas nu op inleveren’, concludeerde de VVD-voorman.  Gemiddeld gaat een huishouden volgend jaar €70 meer betalen aan woonlasten ( OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten).

CDA bezorgd over extreme verhoging
CDA-fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam maakte zich grote zorgen om de zeer forse OZB-verhoging van maar liefst 49% voor niet-woningen. ‘Wat is de impact van deze extreme verhoging voor het MKB en heeft dit gevolgen voor de bedrijvigheid in het centrum, voor de geprivatiseerde sportverenigingen, de maatschappelijke instellingen en agrariërs, wilde ze weten.

Verenigingsleven
Zorgen waren er bij alle partijen over het in Dongen zo geroemde verenigingsleven. Er moet vanaf 2021 voor ruim € 200.000 aan subsidies bezuinigd worden; daarnaast staat het ophalen van oud papier, voor veel verenigingen een leuke inkomstenbron, ter discussie. De verenigingen kunnen dan het komend jaar ook een een bezoekje van wethouder René Jansen verwachten. Hij wil samen met de clubs zoeken naar oplossingen.

De wethouder was ondanks alle financiële malaise redelijk optimistisch voor de toekomst. ‘We hebben een sluitende begroting, zodat we weer meer vlees op de botten krijgen. Ik ben trots op dit resultaat. We zijn klaar voor de toekomst. We blijven in Dongen investeren.’

Reacties