Vergunningseis ACM vertraagt fusie De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring

Foto:

De geplande fusie van zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring loopt vertraging op. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft aan dat verdiepend onderzoek nodig is en dat er een vergunning moet worden aangevraagd. De bestuurders van de zorgorganisaties zijn ervan overtuigd dat ze alleen door te fuseren cliënten in de regio nu en in de toekomst de beste zorg dicht bij huis kunnen blijven bieden. De vergunningsfase van de ACM zien zij met vertrouwen tegemoet.

Onlangs heeft de ACM laten weten dat meer onderzoek nodig is naar de gevolgen van de voorgenomen fusie tussen de drie zorgorganisaties voordat zij een definitief besluit kan nemen. Zij wil toetsen of er voor toekomstige cliënten voldoende keuzevrijheid over blijft in de gemeenten Dongen, Oosterhout en omgeving op het gebied van geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf. Annet Boekelman, bestuurder van Volckaert: “We betreuren het dat de ACM heeft besloten vooralsnog geen toestemming te verlenen voor de fusie. Dit betekent dat de streefdatum van 1 januari 2020 onzeker is. Een vertraging is absoluut niet in het belang van onze cliënten en medewerkers.” Bestuurder van De Riethorst Stromenland, Mireille de Wee, vult aan: “Door deze vertraging zijn wij helaas nog niet in staat de handen ineen te slaan om de grote maatschappelijke uitdagingen waar we in de zorgsector voor staan het hoofd te bieden. Denk hierbij aan de forse toename van kwetsbare ouderen, de groei van wachtlijsten en de grote tekorten op de arbeidsmarkt.”

De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring hebben vorig jaar de ambitie uitgesproken om per 1 januari 2020 te fuseren. Kwalitatief goede zorg blijven leveren die aansluit op de wens van de cliënt in het gebied tussen de steden Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem is daarbij het uitgangspunt. John Moolenschot, bestuurder van Schakelring: “Onze organisaties voelen zich erg verbonden met elkaar en zien uit naar een mooie toekomst samen. Gezamenlijk hebben we meer kennis en expertise in huis, evenals een groter zorgaanbod. Bovendien vergroot een fusie onze aantrekkelijkheid als werkgever en kunnen we meer investeren in innovatie en technologische ontwikkelingen.”

De ondernemingsraden en de cliëntenraden van de drie zorgorganisaties hebben in het voorjaar al positief geadviseerd en de raden van toezicht hebben het voorgenomen besluit tot fusie goedgekeurd. Ook de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) heeft de fusie goedgekeurd. Goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de laatste vereiste voor de voorgenomen fusie.

Reacties