Dongen gaat bermen ecologisch beheren voor de bij

Foto: Pixabay License

Dertien gemeenten in West-Brabant, waaronder Dongen, stappen gezamenlijk over naar ecologisch wegbermbeheer. Dit betekent uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van het leefgebied van de honderd bijensoorten die in de streek voorkomen. De gemeenten ontvangen hiervoor elk een provinciale subsidie van €25.000,- uit de subsidieregeling ‘Leefgebied van de bij’.

Het zogenaamde ecologisch maaien kwam al eerder ter sprake in de gemeenteraad. Enkele partijen willen graag dat het College dat opneemt in de begroting voor 2020. Nu de provincie  hiervoor een subsidie verstrekt lijkt dat dus al getackeld voor de begroting in de raad behandeld wordt.

Bermbeheer kan het verschil maken
Gemeenten zijn heel belangrijk om de leefomgeving van de wilde bij te verbeteren. Ecologisch beheer betekent minder maaien. Door het maaisel een paar dagen te laten liggen, kunnen zaden eruit vallen en insecten eruit kruipen. Het maaisel wordt daarna afgevoerd om de grond te verarmen. Hierdoor ontstaat er een berm met een mix van verschillende soorten bloemen. In een paar jaar tijd worden de bermen in deze gemeenten rijker aan kleur en variatie, en daarmee goed voor bijen, vlinders en andere insecten. Ecologisch bermbeheer kan bijna overal kostenneutraal worden uitgevoerd, maar vraagt wel een aanpassing in de aanbesteding. Hoe het onderhoud van bermen plaatsvindt, staat namelijk in het bestek. De aannemer die het bermbeheer uitvoert doet dat zoals voorgeschreven in dit bestek. Verandert de gemeente van bermbeheer? Dan moet het bestek worden aangepast. Voor de kosten die gemeenten hiervoor maken, kunnen zij voor een deel een beroep doen op de provinciale subsidie.

Van Alphen-Chaam tot Zundert
De provincie Noord-Brabant wil met de subsidieregeling ‘Leefgebied van de Bij’ dat meer Brabantse gemeenten de overstap maken. Al dertien gemeenten maakten er gebruik van: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Halderberge, Moerdij, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Zundert. Binnen de subsidieregeling is nog budget beschikbaar voor 7 gemeenten.

De wilde bij in gevaar
De wilde bij is in Nederland in gevaar. Maar liefst de helft van de 358 soorten wordt bedreigd. En dat terwijl bijen heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. De grootste bedreiging voor de wilde bij is gebrek aan voedsel en plekken om te nestelen. Oorzaken zijn de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakkere en efficiëntere beheer van ons groen.

Tekst: Marijke de Jong, Provincie Noord-Brabant

Bron: naturetoday.com

Reacties