College wil mantelzorgwaardering schrappen

Foto: Pixabay License

Als het aan het College van B & W ligt, komen er dit jaar geen mantelzorgbonnen. Dat meldt het College in een bericht aan ContourdeTwern.

“Eind vorige week is de gemeentebegroting 2020 door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Vanwege financiële tekorten heeft het college veel moeilijke maatregelen moeten voorstellen. Eén van de voorgestelde maatregelen is het stoppen met de mantelzorgbonnen.” aldus het College in het bericht.

Mantelzorgbonnen zijn de cadeaubonnen die jaarlijks worden uitgereikt aan mantelzorgers om hen te bedanken voor hun goede zorgen. Deze bonnen konden bij een groot aantal Dongense winkeliers ingeleverd worden in ruil voor producten. “Het stoppen met de bonnen is een maatregel die niemand graag neemt, maar er moesten lastige beslissingen worden gemaakt om de komende jaren financieel gezond te blijven als gemeente.”

Het College houdt nog wel een slag om de arm. De begroting voor 2020 is immers nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad. “De gemeenteraad vergadert op 7 en 14 november over de begroting en de voorgestelde maatregelen. Pas dan is er duidelijkheid over het pakket aan maatregelen dat wordt doorgevoerd. Het is onzeker of de mantelzorgbonnen dit jaar worden verstrekt. Zeker is dat de mantelzorgbonnen dit jaar niet rond de dag van de mantelzorg worden uitgereikt. Mocht de gemeenteraad besluiten om de mantelzorgbonnen te behouden, dan worden deze op een later moment verstrekt. Wij zullen u daar dan over informeren.”

Reacties