Gemeente en politie stuiten op enkele zaken tijdens integrale controles

Foto: Politie Gemeente Dongen

Dongen wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen.

Dit wil de gemeente graag zo houden en waar mogelijk verder verbeteren. Om de leefbaarheid en veiligheid in Dongen te bewaken, vinden regelmatig controles plaats. Zo ook op 27 september, 3 en 8 oktober 2019.

Doel controles
De controles waren een gezamenlijke actie van gemeente Dongen, Politie, Enexis en in een geval de Belastingdienst. Tijdens de controles hebben de verschillende instanties gezamenlijk een aantal bedrijven gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Doel was met name het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de bedrijven. Daarnaast zijn Brp (woont iemand waar hij staat ingeschreven), brandveiligheid en constructie ook aspecten waarop gecontroleerd is. Dongen wil hiermee de veiligheid en leefbaarheid in Dongen vergroten en mogelijke illegale activiteiten terugdringen.

Resultaat
Men kijkt terug op een succesvolle controles. In totaal zijn 17 specifieke locaties en daarnaast 24 personen gecontroleerd.

Op een locatie werden diverse materialen aangetroffen die (kunnen) duiden op de constructie van een drugslab. De politie heeft dit verder in onderzoek. Op twee andere locaties trof men diverse strijdigheden met het bestemmingsplan aan waaronder illegale bewoning van een bijgebouw. Op een locatie wordt door de omgevingsdienst een nadere controle gedaan i.v.m. milieuovertredingen. Enexis trof op 1 locatie fraude aan van elektriciteit / gas.

De rest van de bedrijven voldoet aan de regels waarop gecontroleerd is. De BRP was hoofdzakelijk op orde.

Samenwerkende overheid
In district Hart van Brabant werken gemeenten samen met andere overheden om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken. Het is een taak van de overheid om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Wanneer vermoedens bestaan dat wet- of regelgeving wordt overtreden, is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij misstanden hier iets aan te doen.

Bij bestuurlijke controles heeft de gemeente de leiding van het controleteam. Gemeentelijke toezichthouders voeren hun taak uit. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft toezichthouders een standaardpakket met bevoegdheden, zoals het betreden van plaatsen, het vorderen van inlichtingen en het inzien van het identiteitsbewijs. Om ervoor te zorgen dat de toezichthouder zijn bevoegdheden daadwerkelijk kan effectueren is er een medewerkingsplicht in de wet opgenomen. De bezochte personen waren over het algemeen zeer tevreden met het bezoek en de reden ervan.

Uw melding helpt de gemeente
Naast de rol van de overheid is ook uw rol als inwoner of ondernemer ontzettend belangrijk! U bent immers de ogen en oren van de wijk en met uw oplettende blik kunnen we ondermijning nóg beter aanpakken. Het aantal meldingen is de afgelopen periode enorm toegenomen. Uw melding helpt ons enorm en draagt bij aan een veilige leefomgeving. Heeft u vermoedens van ondermijning of criminaliteit? Meld verdachte situaties altijd!

Bel 112 bij spoed of heterdaad situaties. Geen spoed: Dan kan dit bijvoorbeeld bij uw wijkagent, de boa maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl).

 

Reacties