Afvoer infill bij TUF op rolletjes verlopen; aanbesteding stopgezet

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De afvoer van te veel opgeslagen infill bij TUF Recycling aan de Vierbundersweg is op rolletjes verlopen. Inmiddels is al 10.210 ton afgevoerd, een grotere hoeveelheid dan opgenomen was in de aanbesteding (7.557 ton). Daarom is de Europese aanbesteding voor de afvoer van 7.557 ton infill per direct stopgezet.

De infill is afgevoerd naar de Grond- en Reststoffenbank Zuid- Nederland (GRZN/Gubbels) in Helvoirt. Dit bedrijf heeft de capaciteit en de vergunning voor transport, opslag en verwerking op de eigen bedrijfslocatie.

Door: Bernadette Klerx

De oplossing voor de problematiek bij TUF kwam enkele maanden geleden in een stroomversnelling, toen het bedrijf ASIR zich meldde om de klus te klaren. De openbare aanbesteding werd meteen opgeschort en is nu dus definitief van de baan. ASIR heeft de afvoer van het teveel aan infill uitgevoerd in opdracht van TUF Recycling, die voor deze overtreding nog een last onder bestuursdwang boven het hoofd had hangen. ASIR heeft daarbij samengewerkt met GRZN/Gubbels en die is op 3 september begonnen met het afvoeren van infill. Op 13 september was al iets meer dan 10.210 ton infill afgevoerd naar Helvoirt.

315 vrachtwagens
Het afvoeren is gesmeerd verlopen. In totaal hebben in de periode van 3 september t/m 13 september 315 vrachtwagens met infill van Dongen naar Helvoirt gereden. En dat is uitermate gesmeerd verlopen. De kunstgrasmatten zijn met een rupskraan verplaatst en reststukken zijn uit het infill gehaald. Om het gigantische aantal vrachtwagens in goede banen te leiden, is een verkeersregelaar ingezet. Het buitenterrein van TUF is veegschoon achtergelaten en de overige opslagen zijn weer afgedekt. De gemeente heeft een veegwagen ingezet voor extra schoonmaakwerkzaamheden in de directe omgeving van TUF. Van bedrijven in de omgeving zijn dan ook geen klachten binnengekomen bij de gemeente.
Met het wegrijden van de infill zijn de gebouwen weer bereikbaar.

Controles Omgevingsdienst
Inmiddels heeft ook de Omgevingsdienst nieuwe controles uitgevoerd. Daarbij is vastgesteld dat de depots met infill op het buitenterrein helemaal verwijderd zijn. Binnen in de bedrijfshallen ligt echter nog wel te veel infill. TUF is hiervan op de hoogte gebracht en zolang de situatie binnen nog niet op orde is, blijft de bestuursdwang gehandhaafd.
Een oplossing is wel in zicht, want ASIR is van plan om over een paar weken in opdracht van TUF weer over te gaan tot de afvoer van infill. En daarmee zou dan wel voldaan worden aan de vergunde situatie.

Herbouw bedrijfspand
Als dat is gebeurd, komt de volgende stap in beeld en dat is de afvoer van de brandresten en het herbouwen van het bedrijfspand. De eigenaar van het perceel, Dongen Pallets, wil daar namens TUF Recycling uitvoering aan geven. Maar praktisch gezien kan dit pas als de infill, die nu nog in het gebouw ligt, is afgevoerd. De verwachting is dat dat binnen enkele weken gebeurd is en dan kunnen de brandresten worden afgevoerd en kan de herbouw van het pand beginnen.

Reacties