Ingezonden: Gemeente Dongen dreigt stuurloos te worden

Foto:

Ingezonden door D66 Dongen

Sturen zonder stuur?

D66 maakt zich zorgen. De gemeente Dongen heeft een structureel tekort van enkele miljoenen euro’s en moet keihard bezuinigen. Niet alleen dit jaar maar ook de komende jaren. Als de ombuigingen niet snel worden gevonden, vragen wij ons af of de gemeente alle taken die zij voor haar inwoners moet uitvoeren nog kan blijven doen. We moeten nu gaan sturen, het getal onder de streep dient weer zwart te worden.

Met een gemeenteraad die niet of niet tijdig informatie krijgt, dreigt de gemeente Dongen stuurloos te worden. Vorige week werd gemeld dat de tweede financiële bestuursrapportage (BERAP-2) van dit jaar door personele tekorten en werkdruk niet op tijd kan worden opgeleverd. Pas in oktober zal het financiële overzicht van het eerste half jaar in de gemeenteraad behandeld worden. Dit is voor D66 onacceptabel. Een BERAP is belangrijk voor de raad om tijdig bij te kunnen sturen. Een BERAP in oktober komt dan veel te laat.

Het is de gemeenteraad die uiteindelijk over het geld gaat. Zonder adequate financiële rapportages kan zij haar wettelijke kaderstellende en controlerende taak niet uitvoeren. D66 denkt graag mee over hoe we de financiële uitdaging kunnen oppakken, dat is op dit moment echter niet mogelijk. Het college van B&W had dit eerder moeten zien aankomen. Het ambtelijk apparaat (en de gemeenteraad) had dan eerder kunnen ingrijpen. Als de gemeenteraad geen updates krijgt, heeft het college en de directie deze informatie dus ook niet. Sturen zonder stuur noemen we dat. Dat is heel eng, probeer het maar eens.

Vorig jaar november drukte de coalitie van VVD-PvdA-VPD hun ‘sluitende’ begroting door de gemeenteraad. D66, het CDA en de Ouderenpartij voor Dongen keurden deze begroting af en we stemden daarom tegen. Wij wisten al dat deze begroting niet sluitend kon zijn. Slechts 2 maanden later kondigde de coalitie aan dat er maar liefst €3,5 miljoen structureel tekort per jaar omgebogen moet worden. Foutje?

Waar staan we nu? Hoe gaat het met de ombuigingen? Hoeveel moeten we nog? Hoe kunnen inwoners en volksvertegenwoordigers hierbij helpen? Hoe zelfstandig zijn wij als gemeente eigenlijk nog?

D66 heeft veel vragen die vooralsnog onbeantwoord blijven. Het stuur is ons afgenomen, hierdoor zijn we niet in staat om onze taak goed uit te voeren. De slagkracht van de gemeente Dongen staat op het spel en dat mag het college, gesteund door de huidige coalitie zich ernstig aanrekenen. Desondanks blijven wij ons inzetten om onze gemeente weer financieel gezond te maken.

Reacties