Herstelwerk Cammeleur moet eind augustus klaar zijn

Foto:

Als alles volgens planning verloopt, zijn eind augustus de laatste herstelwerkzaamheden aan De Cammeleur uitgevoerd en kan wethouder René Jansen met aannemer BMV de eindafrekening op gaan maken.

Na lange en moeizame onderhandelingen heeft BMV uiteindelijk laten weten dat ze uitvoering gaat geven aan herstelwerkzaamheden op het gebied van de akoestiek, lekkkages en klimaatbeheersing. Dit nadat de gemeente de aannemer officieel in gebreke had gesteld.

Door: Bernadette Klerx

Wethouder René Jansen maakte in een persgesprek nog eens duidelijk, dat hij niets liever wil dan het dossier Cammeleur eindelijk afsluiten. ‘Maar wij willen wel dat BMV de zaken oplevert volgens de eisen die we bij de bouw afgesproken. Daar hebben zij zelf voor getekend.’

Toen De Cammeleur vorig jaar september z’n deuren opende, bleken er een aantal zaken nog niet uitgevoerd te zijn volgens de eisen. Gesprekken en onderhandelingen over de uitvoering van deze ‘restpunten’ verliepen ronduit stroef en afspraken werden niet nagekomen. In overleg met de advocaat van de gemeente is daarom besloten BMV officieel in gebreke te stellen. En dat heeft resultaat gehad.

Akoestiek
De komende weken zullen werkzaamheden verricht worden op het gebied van de akoestiek. De grootste klus daarbij is het drumlokaal. ‘In het drumlokaal sijpelt geluid door naar de zaal beneden. Ik heb dat zelf ook geconstateerd, zegt Jansen. BMV is daar al eerder met oplossingen aan de slag gegaan, maar kreeg het niet voor elkaar zoals afgesproken. In het lokaal zal nu een nieuwe vloer gelegd moeten worden om het geluid voldoende te dempen. Daarnaast moeten er maatregelen genomen worden bij enkele kleinere ruimtes op de 1e en 2e verdieping, want die laten ook ook licht geluid door.

De lekkages bevinden zich buiten in de ‘buikgevel’ en worden ook opgelost. BMV heeft al herstelwerk verricht aan de klimaatbeheersing. ‘We moeten nu nog testen of dat goed is opgelost. We houden in ieder geval vast aan de eisen die wij daaraan gesteld hebben’,zegt Jansen.

Deadline
De deadline van eind augustus is niet voor niets gekozen. ’In de vakantieperiode zijn er in ieder geval geen muzieklessen en geen theatervoorstellingen, dan hebben we dus het minste last van de werkzaamheden’, legt de wethouder uit.
En wat als BMV de deadline niet haalt of als de werkzaamheden niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd? Wethouder Jansen: ‘Dan gaan we in overleg met onze advocaat om te kijken wat de volgende stap moet zijn’.

Maar Jansen hoopt dat het zo ver niet komt. ‘Wij hebben steeds geprobeerd om er samen met BMV in goed overleg uit te komen, omdat we denken dat we daar als gemeente toch het beste mee af zijn. Niemand zit te wachten op een langdurige juridische procedure, die uiteindelijk alleen maar verliezers oplevert.’

Reacties