Informatiebijeenkomst vervolg werkzaamheden centrumgebied op 14 augustus

Foto:

Na de nieuwe inrichting van de straten nabij het Wilhelminaplein wordt 19 augustus gestart met de herinrichting van het tweede deel van de Dr. Willem Dreeslaan en de aanliggende parkeerterreinen, het grasveld van het Wilhelminaplein en Park Vredeoord en de Nieuwstraat.

Op woensdag 14 augustus is er van 20.00 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden. Locatie: De Leest, Nieuwstraat 7 in Dongen.

Verbindende paden, nieuwe inrichting en grasvelden
Door de aanleg van een netwerk van zandkleurige asfaltpaden wordt Park Vredeoord, het Wilhelminaplein, het winkelgebied en de verschillende parkeerterreinen met elkaar verbonden. Daarnaast worden de twee grote grasvelden op het Wilhelminaplein en in Park Vredeoord opnieuw aangelegd. Ook wordt de rijweg, de parkeervakken en voetpaden van de Dr. Willem Dreeslaan aangelegd met nieuwe stenen en wordt nieuwe LED-verlichting aangebracht. Begin 2020 (tijdens het plantseizoen) worden nieuwe beplanting en bomen aangebracht en een deel van huidige bomen terug geplant. De herinrichting van het parkeerterrein van de Albert Heijn volgt in de eerste helft van 2020.

Planning
Op maandag 19 augustus wordt gestart met het parkeerterrein voor appartementencomplex Hoge Heijninge (fase 1). Daarna volgt de rijweg van de Dr. Willem Dreeslaan (fase 2 en 3). Het parkeerterrein Looiersplein (fase 4) volgt als laatste. Tijdens de werkzaamheden op en rond de Dr. Willem Dreeslaan worden ook de werkzaamheden op het Wilhelminaplein, de Nieuwstraat en in het Park Vredeoord uitgevoerd. Medio november worden de werkzaamheden afgerond.

Bereikbaarheid
Door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken, panden bereikbaar te houden en zoveel mogelijk parkeervakken beschikbaar te houden. Tijdens de uitvoering blijven de aanliggende panden met loopschotten bereikbaar voor voetgangers en mindervaliden. De parkeerterreinen op het Wilhelminaplein en voor de Albert Heijn blijven open en bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden aan de rijweg van de Dr. Willem Dreeslaan (fase 2 en 3) wordt het eenrichtingsverkeer op de Hoge Ham tussen de Dr. Willem Dreeslaan en de Biezen tijdelijk omgedraaid. De weekmarkt op maandag wordt dan tijdelijk naar parkeerterrein Binnenhoven (nabij de Aldi) verplaatst.

Voorbereidende werkzaamheden 22 en 23 juli en 15 augustus
Op maandag 22 juli worden voor de herinrichting van het parkeerterrein voor de Albert Heijn alvast de bomen verwijderd, die niet goed te verplanten zijn. Tijdens deze werkzaamheden kan er geparkeerd worden op het parkeerterrein van het Wilhelminaplein of voor het appartementencomplex Hoge Heijninge. Op dinsdag 23 juli worden de meeste bomen verwijderd voor bij het parkeerterrein van Hoge Heijninge. Tijdens deze werkzaamheden is parkeren mogelijk op het parkeerterrein van het Wilhelminaplein of voor de Albert Heijn. Om de andere bomen meer leefruimte te geven worden ook een aantal bomen verwijderd op het Wilhelminaplein ter hoogte van Nieuwstraat 10. Vanaf donderdag 15 augustus worden in Park Vredeoord in totaal 18 bomen verwijderd om ook hier de andere bomen meer leefruimte te geven.

Communicatie met omwonenden
Wie op de hoogte wil blijven van het project, kan zich aanmelden voor de WhatsApp-verzendlijst. Voeg telefoonnummer 06 – 21817973 toe en meld u aan om updates te ontvangen en vragen te stellen. Meer informatie over deze service staat op: www.dongen.nl/whatsapp

Meer informatie en contact
Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met projectleider Arnoud voor de Poorte via 14 0162 (centraal nummer gemeentehuis), per e-mail via: [email protected] of kijk op www.dongen.nl/werkzaamhedencentrum.

Reacties