Gemeenteraad op de bres voor verenigingen

Foto:

Het verenigingsleven in Dongen mag niet de dupe worden van de financiële malaise van de gemeente. Die boodschap gaf de gemeenteraad het College gisteren in de laatste vergadering voor het zomerreces, heel nadrukkelijk mee.

Met de verhoging van de OZB voor bedrijven had de raad niet zo veel moeite, maar de voorgestelde OZB-verhoging voor particuliere woningeigenaren was voor een meerderheid van de raad weer net een stap te ver. Deze en nog een hele reeks andere maatregelen staan in de Kadernota, die de basis gaat vormen voor de begroting voor 2020. En dat is dit jaar een extra uitdaging, want er moet 3,5 miljoen bezuinigd worden.

Door: Bernadette Klerx

De meeste zorgen had de raad over de mogelijke gevolgen voor het verenigingsleven. Zo wordt voorgesteld leges voor vergunningen te verhogen en de oud papierinzameling door verenigingen opnieuw te bekijken. Kleine activiteiten zoals het Sportgala, de vrijwilligersprijs, het programma Jeugd en Politiek en de Verrassend Dongen dag worden nog eens goed tegen het licht gehouden om te kijken of daar financieel nog een voordeeltje te halen valt.

Geschrokken
En van die voorstellen was een meerderheid van de raad toch wel geschrokken. ‘Is wel goed gekeken naar de impact die deze maatregelen op ons verenigingsleven kunnen hebben. Het zijn dan misschien wel kleine ingrepen maar alle kleine ingrepen bij elkaar kunnen heel veel impact hebben’, waarschuwde Denise Kunst van de Volkspartij Dongen.

Ze kreeg bijval van D66-raadslid Joeri deJong. ‘Als de leges worden verhoogd, wat is dan de invloed op de vele mooie evenementen die we hebben. Betekent dat dat de Zomerspelen, de avondvierdaagse, Koningsnacht en Carnaval straks fors meer moeten gaan betalen? Is hierbij wel nagedacht over de maatschappelijke gevolgen?’
Ook het CDA zag de bui al hangen. ‘Wij zijn een gemeenschap met veel actieve verenigingen. Laten we dat alsjeblieft zo houden,’gaf André Vonk het College mee.
Maar volgens wethouder René Jansen is het ook helemaal niet de bedoeling om het verenigingsleven op slot te gooien. ‘Het betekent ook niet dat er voor die activiteiten geen geld meer is, maar we gaan wel heel kritisch en met de grootste zorgvuldigheid kijken of sommige dingen niet anders kunnen. Zo zijn we bijvoorbeeld voor het sportgala op zoek naar een andere invulling. We gaan eerst eens goed inventariseren wat allemaal mogelijk is en dan ga ik met de verenigingen om tafel. Daar is tijd voor nodig om dat goed uit te zetten.’

Verhoging OZB
Met de OZB- verhoging voor bedrijven had de raad geen moeite. ‘We zitten nu al bij een van de laagste tarieven’, was de algemene mening.
Met de verhoging voor woningeigenaren lag dat heel anders. ‘Wij zijn tegen verhoging. Dongen is al een van de duurdere gemeenten’, zo meldde D66-raadslid Joeri de Jong. Hij vond CDA-raadslid André Vonk aan zijn zijde. ‘Laten we eerst de OZB voor bedrijven verhogen en kijken wat de andere bezuinigingen opleveren, voordat we overgaan tot OZB-verhoging voor woningeigenaren. ’

De VVD had liever helemaal geen OZB-verhoging gezien, maar ‘we moeten realistisch zijn. We hebben een enorm tekort op de begroting en daarom kunnen wij leven met een OZB-verhoging, maar zo beperkt mogelijk’, waarschuwde VVD-raadslid Angela Horsten.
CDA en D66: weinig vertrouwen

De begroting voor 2020 wordt sowieso een hele klus, want ‘we staan voor een enorme opgave’, liet wethouder Jansen nog maar eens weten. En met die wetenschap in het achterhoofd hadden CDA en D66 te weinig vertrouwen in de weg die het College is ingeslagen om uit de belabberde financiële situatie te komen. Zij vonden de kadernota te vaag. ‘Onze financiële zorgen zijn er niet minder op geworden. Voor risico’s en mogelijke uitgaven zijn veel PM-posten opgevoerd, posten waarvan de kosten nog niet bekend of ingeschat zijn ’, moest Joeri de Jong constateren. ‘Wat ons betreft ligt er voor de komende jaren nog een fikse opgave die vraagt om echte keuzes. Die missen we nu. We hopen dat de begroting voor 2020 wel een duidelijk financieel plaatje op zal leveren, zonder al te veel PM-posten.’ Ook André Vonk miste goed onderbouwd cijfermateriaal en had zo zijn twijfels bij de vele PM-posten. Beide partijen stemden dan ook tegen de kadernota. De Ouderenpartij sloot zich daarbij aan.

Reacties