College drukt op pauzeknop in aanbestedingsprocedure afvoeren infill TUF

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Het college heeft in de B&W-vergadering van 2 juli 2019 besloten tot opschorting van de aanbestedingsprocedure voor het afvoeren van de infill op het  buitenterrein van TUF Recyling.

“Het besluit is genomen vanwege de actuele ontwikkelingen in de markt van het recyclen van kunstgras. ASI Recycling uit Rotterdam doet onderzoek naar een oplossing voor de problematiek bij TUF Recycling BV. In de komende weken verwacht het college daar duidelijkheid over te krijgen.” aldus het College van B & W.

“Het College  heeft een voorkeur voor een dergelijke oplossing vanuit de commerciële markt. Komt deze er niet in de komende 50 dagen, dan kan alsnog uitvoering worden gegeven aan de last onder bestuursdwang die eind vorig jaar is opgelegd aan TUF Recycling BV. De aanbestedingsprocedure wordt dan afgerond en de werkzaamheden voor het afvoeren van 7.500 ton infill (zand/rubber mengsel) zullen worden gegund aan de laagste inschrijver. De last onder bestuursdwang blijft gehandhaafd tot het moment dat de overtredingen bij TUF Recycling BV zijn beëindigd.”

De inschrijvers bij de aanbestedingsprocedure  zijn via TenderNed op de hoogte gebracht. De inschrijvingen blijven 50 dagen rechtsgeldig.

 

Reacties