Nieuwe inrichting oversteek Mgr. Schaepmanlaan

Foto:

De oversteek en de kruising van de Monseigneur Schaepmanlaan – Monseigneur Ariënsstraat – Drijversveld krijgen een nieuwe inrichting. Maandag 1 juli beginnen de werkzaamheden. Gedurende drie weken wordt de weg ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er worden twee omleidingsroutes ingesteld.

De oversteek en de kruising worden opnieuw ingericht. De grootste verandering is dat het verkeer op de centrumring (Mgr. Schaepmanlaan) voorrang krijgt. Overstekende fietsers en voetgangers tussen het Drijversveld en de Mgr. Ariënsstraat worden uit de voorrang gehaald.

Fietsstraat
De Mgr. Schaepmanlaan wordt ingericht als een ‘fietsstraat’. De weg krijgt een verhoogd plateau voorzien van rood asfalt. Fietsers krijgen op het midden van de weg de ruimte. Hierdoor wordt de automobilist gedwongen zijn snelheid aan te passen. De automobilist moet achter fietsers rijden en kan alleen passeren als de situatie het toelaat. In het midden van de fietsstraat komt een breed steunpunt waar fietsers en voetgangers even kunnen wachten met oversteken. Het steunpunt is ook groot genoeg voor bijvoorbeeld bakfietsen en scootmobielen. In Dongen liggen al fietsstraten in de Gasthuisstraat en de St. Josephstraat.

Planning
Op maandag 1 juli wordt de kruising afgesloten. De werkzaamheden dienen binnen drie weken afgerond te zijn. Door onvoorziene omstandigheden of bepaalde weersinvloeden kan het zijn dat de planning moet worden aangepast.

Omleiding
Gezien de drukte op de centrumring is het niet haalbaar om het verkeer over één route om te leiden. Daarom komen er twee omleidingsroutes. Het verkeer komende vanuit de richting Middellaan wordt bij de kruising Gasthuistraat – Hoge Ham omgeleid via de Hoge Ham – Bolkensteeg – Fazantenweg – Procureurweg. Het verkeer komende vanuit de richting Mgr. Nolenslaan wordt omgeleid via de Jan Mertenslaan – Sint Josephstraat – Tramstraat – Kardinaal van Rossumstraat.

Openbaar vervoer
De bushaltes aan de Mgr. Schaepmanlaan zijn tijdelijk buiten gebruik. Reizigers met het openbaar vervoer kunnen gebruik maken van de bushaltes aan de Min. Goselinglaan en de Middellaan.

Aanleiding
Groen Licht Verkeersadviezen kreeg vorig jaar van de gemeente de opdracht te onderzoeken hoe de oversteekplaats veiliger kan worden gemaakt. Er volgden een verkeerskundig onderzoek en een observatieonderzoek op locatie. Ook werden gesprekken gevoerd met wijkraden De Biezen en Centrum en leerlingen van het Cambreur College.

Uitkomst onderzoek
De conclusie van het onderzoek en de inwonerparticipatie was dat de huidige voorrangssituatie voor voetgangers en fietsers voor onveilige situaties zorgt. De ervaring van de wijkraden en de leerlingen is dat automobilisten hard rijden en regelmatig niet of te laat stoppen. Ook werken de lichtjes in het wegdek niet altijd. De voorkeur van alle betrokken partijen gaat uit naar een oversteekplaats die niet in de voorrang ligt, waarbij in het midden een breed steunpunt komt. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers in twee stappen oversteken. Met de wijkraden en het Cambreur College is de ontwerptekening voor de nieuwe inrichting besproken. Het college stelde de tekening vervolgens in het voorjaar vast.

Voorlichting
Zodra de nieuwe inrichting klaar is, worden op locatie tijdelijk verkeersregelaars ingezet. Zij gaan de weggebruikers en de leerlingen, die na de zomervakantie weer naar school gaan, wegwijs maken.

Meer informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden is team Realisatie en Verkeer van de gemeente Dongen bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0162 en e-mail: [email protected]

Reacties