Opbrengst collecte ZiekenTriduüm 2019

Foto:

Dit jaar hebben weer vele collectanten gecollecteerd voor ZiekenTriduüm. Op 2,3 en 4 juli a.s. wordt het ZiekenTriduüm voor de 81-ste keer georganiseerd. De huis aan huis collecte in Dongen heeft plaatsgevonden in de week van 27 t/m 31 mei en de opbrengst dit jaar is € 2.006,72.

Op deze plaats willen we als eerste graag de collectanten bedanken voor hun belangeloze inzet. En, uiteraard ook u bedankt, voor uw gulle gaven waardoor het weer mogelijk wordt om het ZiekenTriduüm te organiseren, waarbij 3 dagen ruim 110 ouderen, woonachtig in Dongen en omstreken een programma aangeboden krijgen waarin ruimte is voor religieuze viering, ontmoeting, bezinning, en ontspanning.

Wilt u graag een eucharistieviering, of een dienst van woord en gebed bij wonen, dan is dat geen enkel probleem. Het ZiekenTriduüm team verwelkomt u graag tijdens deze dagen.

Namens de werkgroep ZiekenTriduüm “St. Laurentius” Dongen,
André Vonk

Reacties