Stichting Hobby-expo Dongen Zoekt enthousiaste bestuursleden

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Stichting Hobby-expo Dongen is opgericht in 2009 en houdt om de twee jaar een internationale expo voor hobbyisten. De doelstelling van de stichting is het stimuleren van de vrijetijdsbesteding en het daardoor versterken en uitbreiden van sociale contacten.

Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en wordt tijdens de expo ondersteund door een aantal vrijwilligers. Om de tot nu toe succesvolle expo’s een vervolg te kunnen geven, zoekt het bestuur daadkrachtige en enthousiaste bestuursleden, die de handen uit de mouwen willen steken om de volgende expo in 2020 tot een nog groter succes te maken.

Het bestuur vergadert afhankelijk van de actiepunten gemiddeld zes keer per jaar. Bestuursleden met een functie hebben hun eigen taken en algemene leden een toebedeelde taak.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de secretaris Anton van der Coer, telefoon 0162-313862 of mobiel 06-12846094. U vindt meer informatie op onze website:
www.stichtinghobby-expodongen.nl

Reacties