Protest heeft succes: ‘knik’ in 380 kV-verbinding opgenomen in advies

Foto: Pixabay License

De zogenaamde knik-variant van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding wordt opgenomen in het advies dat de gezamenlijke gemeenten, waterschappen en provincie aan de minister gaan uitbrengen.

Door: Bernadette Klerx

Ook wordt een stevig pleidooi gehouden om de bestaande en nieuwe verbinding in hetzelfde masttype uit te voeren. Dat is het resultaat van het bestuurlijk overleg tussen de Samenwerkende Overheden, dat vandaag heeft plaatsgevonden. Het College van Dongen heeft daarmee uitvoering gegeven aan een motie, die vorige week door alle politieke partijen was ingediend. De motie was een direct gevolg van de grote onrust en woede die in ’s Gravenmoer was ontstaan over de gang van zaken rondom de nieuwe 380 kV-verbinding. Dorpsraad, bewoners en de speciaal voor dit doel opgerichte bewonersgroep waren diep teleurgesteld in de houding van de gemeente. Zij verweten wethouder Bea van Beers dat zij zich onvoldoende had ingespannen voor de belangen van ‘s Gravenmoer.

Het CDA sprong onmiddellijk op de bres voor de bewoners en steunde het protest. De fractie liet het onderwerp ook nog eens als apart bespreekpunt op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. En met succes. Want twee dagen voor de raadsvergadering besloot het College alsnog de inwoners van’s Gravenmoer te gaan steunen. Om die belofte kracht bij te zetten nam de gementeraad ook nog eens unaniem een motie aan waarbij het College de opdracht kreeg om ‘de knik-variant en het masttype ‘met stelligheid’ in te brengen bij de vergadering van de Samenwerkende Overheden. De dringende en vaak emotionele oproepen van vier insprekers vorige week deden de rest.

Maatschappelijke acceptatie
Bij de knik-variant komt de nieuwe hoogspanningsverbinding verder van het dorp te liggen en dat is voor de inwoners van ‘s Gravenmoer een groot winstpunt. Het gebruik van hetzelfde masttype zou in ieder geval voor het landschap minder storend zijn. Bewonersgroep en Dorpsraad van ‘s Gravenmoer hadden hier al maanden eerder voor gepleit, maar hun wensen waren door TenneT vrijwel meteen van de tafel geveegd. Een ‘knik’in de verbinding was te duur. De ‘knik’ was dan ookniet opgenomen in het advies. Dit tot grote frustratie en woede van de inwoners, die maandenlang serieus hadden meegedacht over alternatieven. Het College heeft nu in het overleg van de Samenwrkende Overheden nog eens duideljk laten weten dat zij de ‘maatschappelijke acceptatie‘ van de bewoners heel belangrijk vindt.

De knik-variant en het pleidooi voor hetzelfde masttype zijn nu ook door de Samenwerkende Overheden overgomen. Dat betekent concreet dat deze alternatieven in het advies aan de minister opgenomen worden. Of de minister dat dan ook overneemt, is nog maar de vraag, maar hij kan er nu in ieder geval wel een oordeel over geven. In het gezamenlijkadvies aan de minister wordt ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het monitoren van de effecten voor de gezondheid.

Minister neemt definitief besluit
De komende dagen gaan de Samenwerkende Overheden het advies afronden en vervolgens naar de minister sturen. Dat zal begin juni zijn. Daarna neemt uiteindelijk de minister een definitief besluit. De bedoeling is dat dat nog voor het zomerreces gebeurt.

In de gemeentelijke informatiekrant van 29 mei wordt aandacht besteed aan de voortgang van dit dossier.

Reacties

article
107961
De zogenaamde knik-variant van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding wordt opgenomen in het advies dat de
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20190522/protest-heeft-succes-knik-in-380-kv-verbinding-opgenomen-in-advies/
2019-05-22T19:54:00+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2019/05/22195347/380-kv.jpg
D'n Ham Vandaag, Nieuws