Gemeente laat 7.557 ton infill afvoeren bij TUF: aanbesteding gestart

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De gemeente Dongen gaat zelf een bedrijf inschakelen dat de infill (zand/rubbermengsel) van de kunstgrasmatten bij TUF Recycling gaat afvoeren. Het gaat in totaal om 7.557 ton infill. De aanbestedingsprocedure is deze week opgestart. De kosten worden verhaald op TUF.

Eind vorig jaar legde de gemeente een fors aantal lasten onder bestuursdwang op aan TUF Recycling omdat het bedrijf de regels en voorschriften voor de opslag en verwerking van kunstgrasmatten stelselmatig overtrad. Een van die lasten onder dwangsom was dat op uiterlijk 1 april het teveel aan infill afgevoerd moest zijn naar een plaats of bedrijf dat daarvoor vergunning had.

Door: Bernadette Klerx

Maar dat is niet gebeurd en dat betekent dat de gemeente zelf een bedrijf mag inschakelen om de infill af te voeren. Het College van B&W heeft nog geen idee hoeveel het afvoeren gaat kosten, zo blijkt uit het antwoord op een vraag van D66. Maar voor alle zekerheid is gekozen voor een Europese aanbesteding en dat is verplicht bij opdrachten van minimaal € 221.000.

Matten blijven voorlopig liggen
De andere lasten onder dwangsom kunnen voorlopig niet uitgevoerd worden, simpelweg omdat er in Nederland geen goede mogelijkheden zijn om kunstgrasmatten te recyclen. ‘Volgens de uitkomst van de quickscan van het ministerie, zijn er op dit moment en ook op korte termijn geen concrete en reële mogelijkheden voor het recyclen van Nederlands kunstgras, niet in ons land en ook niet kort over de grens. Zolang die mogelijkheden er niet zijn, kunnen we niet overgaan tot het opleggen van de sanctie om de teveel opgeslagen kunstgrasmatten af te voeren naar elders’, laat het College in een informatiebrief aan de gemeenteraad weten.
Wel zijn er allerlei ontwikkelingen in de markt gaande, maar voorlopig zit er dus niets anders op dan de matten – goed afgedekt- te laten liggen. Dat geldt ook voor de locatie aan de Schacht, waar ook nog torenhoge stapels matten liggen. De Omgevingsdienst heeft inmiddels diverse controles uitgevoerd en zij vinden dat de matten momenteel op milieuverantwoorde wijze afgedekt zijn.

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Geen beeld bij financiële risico’s
De affaire TUF bezorgt de gemeente al maandenlang flinke kopzorgen. En die zijn na de brand in oktober vorig jaar alleen maar gegroeid. Groot punt van zorg zijn de kosten, waar de gemeente in het ongunstigste geval voor gaat opdraaien. In de gemeenteraad zijn er al vaak vragen over gesteld. De fractie van D66 had ook nu weer een flink aantal schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke financiële risico’s voor de gemeente.  Maar het College geeft aan hier ‘nog geen beeld bij te hebben’. ‘Bovendien kan de situatie zomaar wijzigen als Tuf bijvoorbeeld failliet gaat of overgenomen wordt.’

Ook over de hoogte van het bedrag van het conservatoir beslag op de roerende goederen en bankrekening wil de gemeente ‘in het belang van een zorgvuldige juridische procedure geen uitspraak doen. Bij een conservatoir beslag kan de gemeente via een deurwaarder aanspraak maken op dit bedrag als TUF weer in de fout gaat.

En de gemeente wilde ook niet bevestigen dat de aanbesteding voor het afvoeren van de infill waarschijnlijk boven de € 221.000 uit zal komen. D66 had uitgezocht dat voor het opruimen van vervuilde grond doorgaans 30 tot 35 euro per ton moet worden betaald. ‘Zoals gebruikelijk bij aanbestedingsprocedures doen wij geen uitspraken over mogelijke aanbestedingsbedragen, daar dit vanuit financieel belang onwenselijk is. Pas wanneer de gunning bekend is informeren wij u over de bedragen’, laat het College weten.

D66: meenemen in bezuinigingsplannen
Het zorgde voor de nodige irritatie bij de D66-fractie. ‘Uit uw antwoord blijkt dat u niet van plan bent om een raming van de kosten te geven. Maar ik denk dat het goed is om bij de bespreking over de bezuinigingen volgende week toch rekening te houden met deze bedragen. Want we zullen de kosten voor afvoer eerst zelf moeten betalen en dan kunnen we pas verhalen op TUF’, zei fractievoorzitter Marieke Schouten.

Op 28 juni sluit de inschrijvingstermijn van de aanbesteding, op 3 juli is de voorlopige gunning; op 12 augustus moeten de werkzaamheden starten en op 20 september moet het werk klaar zijn.

Reacties