Oversteek Mgr. Schaepmanlaan wordt fietsstraat

Foto:

De oversteekplaats bij de oude bibliotheek aan de Mgr. Schaepman wordt opnieuw ingericht. De weg wordt een fietsstraat. Het is de bedoeling dat de vernieuwde kruising na de zomervakantie in gebruik kan worden genomen.

De grootste verandering is dat het verkeer op de doorgaande weg (Mgr. Schaepmanlaan) voorrang krijgt en dat overstekende fietsers en voetgangers tussen het Drijversveld en de Mgr. Ariënsstraat uit de voorrang worden gehaald.

Fietsstraat
De rijbaan wordt ingericht als een ‘groot fietspad’ op een verhoogd plateau voorzien van rood asfalt. Fietsers krijgen op het midden van de weg ruimte. Hierdoor moet de automobilist zijn snelheid aanpassen. De automobilist blijft achter fietsers rijden en kan alleen passeren als de situatie het toelaat. In het midden van de fietsstraat komt een breed steunpunt waar fietsers en voetgangers even kunnen wachten met oversteken. Het steunpunt is groot genoeg voor bijvoorbeeld bakfietsen en scootmobielen. In Dongen liggen al fietsstraten in de Gasthuisstraat en de St. Josephstraat.

Aanleiding
Over de oversteekplaats aan de Mgr. Schaepman wordt al lange tijd gesproken. Er zijn regelmatig (bijna) aanrijdingen, ondanks eerdere aanpassingen. Groen Licht Verkeersadviezen kreeg vorig jaar de opdracht te onderzoeken hoe de oversteekplaats veiliger kan worden gemaakt. Er volgden een verkeerskundig onderzoek en een observatieonderzoek op locatie. Ook werden gesprekken gevoerd met wijkraden De Biezen en Centrum en leerlingen van het Cambreur College

Uitkomst onderzoek
De conclusie van het onderzoek en de inwonerparticipatie was dat de huidige voorrangssituatie voor voetgangers en fietsers voor onveilige situaties zorgt. De ervaring van de wijkraden en de leerlingen is dat automobilisten hard rijden en regelmatig niet of te laat stoppen. Ook werken de lichtjes in het wegdek niet altijd. De voorkeur van alle betrokken partijen gaat uit naar een oversteekplaats die niet in de voorrang ligt, waarbij in het midden een breed steunpunt komt. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers in twee stappen oversteken. Met de wijkraden en het Cambreur College is de ontwerptekening voor de nieuwe inrichting besproken.

Voorlichting
Zodra de nieuwe inrichting klaar is, worden op locatie tijdelijk verkeersregelaars ingezet. Zij gaan de weggebruikers en de vele leerlingen, die na de zomervakantie weer naar school gaan, wegwijs maken.

Reacties