CDA: “Wij steunen de extra knik in de 380KV lijn in ‘s Gravenmoer”

Foto: Pixabay License

Ingezonden Het CDA is verheugd om te horen dat het College alsnog heeft besloten om zich achter de plannen van de dorpsraad en bewonersgroep te scharen om zich hard te maken voor een extra knik in de geplande 380kV hoogspanningstracé in ‘s Gravenmoer. Van het begin af aan is het CDA ook een sterke voorstander geweest van dit voorstel.

De inwoners van ’s Gravenmoer stelden voor om het nieuw te bouwen hoogspanningstracé verder van de bebouwde kom te plaatsen, in verband met uitzicht en straling. Door deze veranderende instelling van het College is de kans groter geworden dat het Ministerie deze variant ook daadwerkelijk zal uitvoeren.

Na de teleurstellend verlopen informatiebijeenkomst over de nieuw te plaatsen 380kV hoogspanningsverbinding in De Geubel in ’s Gravenmoer was het duidelijk dat zowel TenneT als de gemeente niet enthousiast waren over de extra knik, met als gevolg dat bewoners zich onvoldoende gehoord voelden. Via media, gesprekken met de politieke partijen en bij de gemeente hebben zij hun stem laten horen. Het is dankzij deze standvastigheid, respectvolle en inhoudelijk sterke onderbouwing van hun standpunten gelukt om het College te overtuigen van de noodzaak van deze extra knik. Dat is een compliment voor de inwoners van ’s Gravenmoer en dat tekent ook het dorp ‘s Gravenmoer.

De toezegging van de wethouder ligt er nu en het is onze politieke taak te controleren dat dit geen loze belofte is. A.s. donderdag zal in de raadszaal duidelijk worden hoe daadkrachtig de wethouder haar toezeggingen zal willen uitvoeren.

Ingezonden door CDA Dongen ’s Gravenmoer

Reacties