D66: “Wat kost de Cammeleur ons eigenlijk?”

Foto:

Ingezonden door D66 Dongen

Een prachtig gebouw in het centrum van Dongen, de culturele huiskamer van Dongen: De Cammeleur. Maar wat kost het ons eigenlijk? Het gebouw is open en er wordt door velen met plezier gebruik van gemaakt. Er wordt echter nog steeds aan het gebouw gewerkt. Althans, dat zou zo moeten zijn. Zo is bijvoorbeeld de akoestiek nog niet voldoende, worden geluidsnormen overschreden en is de klimaatbeheersing in het gebouw nog niet onder controle.

Al maandenlang vraagt de gemeenteraad en de Dongense bevolking zich af hoe het staat met de financiële afrekening van De Cammeleur. Tijdens de raadsvergadering van 20 december 2018 gaf wethouder Jansen aan dat de gemeenteraad eind januari 2019 nader geïnformeerd zou worden over de financiële afronding. Eind januari heeft het financieel overzicht vertrouwelijk ter inzage gelegen bij de griffie. Helaas is dat overzicht nog steeds niet openbaar.

De wethouder gaf tijdens de raadsvergadering van 24 januari aan dat de aannemer meer tijd nodig heeft en dat er een nieuwe afspraak gemaakt zou worden. Tijdens de raadsvergadering van 11 april kon de wethouder nog steeds geen antwoord geven op de vragen die wederom werden gesteld. Hij was nog in gesprek met de aannemer en ondanks dat hij het hoofdstuk graag wil afsluiten, kon hij er verder niet op ingaan. Ook kon hij geen enkele indicatie geven over wanneer hij wel met een terugkoppeling kan komen.

€9.000.000
Op 25 juni 2015 stelde de gemeenteraad (toen nog zonder D66), met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen, het budget voor de nieuwe MFA vast: 9 miljoen euro. De gemeenteraad weet niet of de nieuwbouw binnen dit budget is gebleven. Waarschijnlijk weet ook de wethouder dit niet, omdat het gebouw nog niet af is. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente Dongen zou het goed zijn als dit dossier snel wordt afgesloten. Gelukkig is het trafohuisje inmiddels wel af, dus het aanzicht van De Cammeleur is in ieder geval weer een stukje mooier. Wij blijven dit onderwerp nauwgezet volgen.

Namens de fractie van D66 Dongen,
Stefan van den Bosch

Reacties